slika44444tdgrjpg

Градска пијаца подржала пројекат „Предзетне школе“

Пројекат “Предузетне школе”, који спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Фондација Универекспорт, представља значајну новину у систему образовања.

Пројектом је за почетак обухваћено 40 основних школа са подручја Београда и Војводине којe су у могућности да сe са формираним школским тимовима за прeдузeтништво опрeдeлe за нeки од слeдeћих пројeката: производња eтeричних уља, израда туристичких водича и узгајањe органскe баштe. Једна од 40 школа у Србији,а уједно и једина из Кикинде је ОШ „Јован Поповић“ која се одлучила за узгајање органске баште и у свом дворишту засновала еко башту где су засадили лук,ротквице,зачинско биље,а такође праве мед и прополис. Примарно наставни кадар пролази обуку, послe чeга прeдузeтничкe идeјe зајeдно рeализују тимови учeника и наставника.

33611681_10216580306727220_609673330676465664_n   slika6

Део Пројекта је и фаза продаје производа, а Градска пијаца је у петак, 25. маја, изашла у сусрет школи и омогућила ђацима коришћење тезге и тиме подржала развијање предузетничких компетенција код ученика и њихово оспособљавање да стечено знање примене касније у животу. Уколико се пројекат покаже као добар, циљ је да се предузетништво уведе као редован наставни програм у све школе.