groblje
Гробље
img_7870
img_7868

Мисија Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ је и да омогући достојанствен последњи испраћај преминулих, да пружи разумевање и помоћ ожалошћенима, као и да чува и негује сећања на претке. Предузеће исказује посвећеност, поштовање, разумевање и бригу за сваког клијента, породицу и њихове потребе.

ЈП „Кикинда“ је једино надлежно да у складу са Законом о комуналној делатности брине о сахрањивању и другим погребним услугама, уређењу и одржавању гробља које су му као делатности поверена од стране оснивача.

Визија предузећа је да буде угледна и поштована кућа, која својим стилом, етиком и пијететом обједињује вредности хуманости и љубави према човечанству са једне и модерног поштованог приступа са друге стране.

Наша визија је да будемо синоним за ову врсту делатности у окружењу која ће у будућем периоду постављати више стандарде како у области обављања услуга тако и у области инвестиција, економске оправданости које не само да уводи нова правила, него их и предвиђа и креира.

На Централном гробљу сахрањују се припадници свих конфесија, а за општину од око 60.000 становника, систем дигитализације гробља свакако ће подићи ниво погребних услуга. Осим тога, један од планова ЈП „Кикинда“ је и увођење нових садржаја као што је израда колумбаријума, розаријума, врта сећања за кремиране остатке, као и изградња гробнице за социјалне случајеве.

Након преузимања ове делатности, ЈП „Кикинда“ наишло је на пословање које нема мапу за кориснике гробља, нема дигитализована гробна места, а однос према корисницима није био јаван. Један од првих планова Јавног предузећа „Кикинда“ који је одмах реализован је израда сајта мапе гробља која има приказ свих корисника и услуга (по имену, датуму сахране, увид у ценовник погребних услуга…).

Јавни увид у гробна места и верске објекте у Кикинди омогућен је у ГИС-у (Географском информационом систему), намењеном за управљање просторно оријентисаним подацима.

Водећи рачуна о корисницима услуга, ЈП „Кикинда“ нуди услуге уређења и одржавања гробова, а у плану је и продаја цвећа, букета и венаца, као и продаја галантерије и опреме за гробље.

img_7865