2-yy
Зоохигијена

Удоми ме!

DSCN1330

Тел: +381230-404-631

Удоми ме!

DSCN1337

Тел: +381230-404-631

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ обавља делатност из надлежности јединице локалне самоуправе у области ветерине и комуналне делатности зоохигијене, обезбеђивањем прихватилишта и карантина за животиње.

Служба  „Зоохигијена“ Кикинда  као градски сервис основана је са циљем да уклања псе и мачке луталице са јавних површина, а један од задатака је и излазак на терен по позиву грађана.

Уз основну делатност збрињавања напуштених паса и мачака, „Зоохигијена“ се бави и уклањањем анималног отпада (споредних производа животињског порекла) и лешева животиња са јавних површина, из домаћинстава и од привредних субјеката, који се одвозе у нашу савремену хладњачу за анимални отпад. Након прикупљања и одлагања у хладњачи, прослеђују се до надлежне кафилерије у Ћуприји. Највиши европски стандарди у овој области налажу да се штити здравље и људи и животиња, због чега је поседовање хладњаче за анимални отпад по највишим европским стандардима посебно значајно.

„Зоохигијена“ Кикинда обавља: хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилиште, послове у оквиру карантина, контролу и смањење популације напуштених паса и мачака и нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објекта за сакупљање и чување отпада животињског порекла и друге активности којима се уређује ветеринарство и добробит животиња.

Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ поверен је на управљање објекат Прихватилишта за животиње на Тополском путу број 10.

Рад ове службе је заснован на Закону о заштити и добробити животиња и ветеринарству Републике Србије, као и на Одлуци коју је донео град Кикинда. У просеку Служба зоохигијене недељно уклони са улице од 7 до 15 паса луталица, смешта их у прихватилиште које поштује зоохигијенске прописе смештаја и води рачуна о хуманом односу према њима-ветеринарска помоћ, нега и исхрана. Свака животиња је клинички прегледана од стране овлашћене ветеринарске станице о чему постоји документација како у просторијама „Зоохигијене“, тако и у овлашћеној ветеринарској станици. Део ухваћених паса буде враћен власницима, док се одређени број однесе на локалитет где су и пронађени, након стерилизације, вакцинације и чиповања.

Напуштени пси се одводе са територија: Кикинде, Сенте, Аде, Чоке, Новог Кнежевца, док се лешеви животиња уклањају из 6 општина Севернобанатског управног округа: Кикинде, Сенте, Аде, Чоке, Новог Кнежевца и Новог Бечеја.

Циљеви Службе „Зоохигијена“ су:

  • Контрола популације напуштених паса и мачака;
  • Активности у Прихватилишту и њихово збрињавање у складу са законом;
  • Реализација активности у области зоохигијене, здравствена заштита животиња кроз развој високих технологија у области дијагностике и лечења;
  • Примена Закона о добробити животиња (начело универзалности бола, начело бриге о животињама, начело интегралности, начело посвећивање пажње, начело превенције и предострожности и начело одговорности);
  • Спречавање и сузбијање зооноза-болести која се са животиње преноси на људе и обрнуто;
  • Едукација и обавештавање власника и држаоца животиње;
  • Старање о заштити животне средине и друге свеобухватне активности ветеринарског и зоохигијенског надзора над животињама.

„Зоохигијена“ Кикинда има једну од најсавременијих хладњача за анимални отпад у Србији у којој се чувају лешеви и конфискати, а потом у одговарајућем тренутку испоручују кафилерији у Ћуприји која се даље бави третирањем овог отпада, његовом прерадом и уништавањем. У њој могу да се лагерују све три категорије споредних производа животињског порекла-лешеви, нуспроизводи кланичне и млекарске индустрије, као и намирнице које немају декларацију или им је истекао рок употребе.
Поседовање хладњаче за анимални отпад је веома важно за пружање комуналних услуга ЈП „Кикинда“, чиме је решен један од највећих еколошких проблема у Републици Србији.

Хладњача је смештена крај пута за Банатску Тополу и урађена је по најсавременијим европским стандардима. Вредност хладњаче износи 237 хиљада евра, а изграђена је захваљујући средствима Европске Уније (Instrument for Pre-Accession Assistance или IPA- Инструмент за предприступну помоћ) и општине Кикинда, која је поред добијених 107 хиљада евра путем пројекта, у изградњу овог објекта уложила додатних 130 хиљада евра.

Изградњу модерног објекта дневног капацитета 8,7 тона, заједнички су реализовали мађарски град Мако и општина Кикинда.

Цена одлагања угинуле стоке у хладњачи износи 28 динара по килограму.

zoo-7
zoo-2
zoo-6

Удоми ме!

DSCN1333

Тел: +381230-404-631

Удоми ме!

Kuca 4

Тел: +381230-404-631