most-picture-2
Инжењеринг

Служба инжењеринга формирана је са идејом и циљем да прати комплетан процес уговарања и изградње објеката. Иза запослених у овој служби је дугогодишње искуство и мотив да се струком баве на исти начин на који то раде у развијеној Европи. У Служби је 11 искусних људи одговарајућих струка, од којих је пет лиценцираних инжењера са низом година искуства у раду на:

 1. Пројектовању, изградњи и одржавању објеката нискоградње и високоградње
 2. Изради урбанистичке документације
 3. Пројектовању, изградњи и одржавању саобраћајне сигнализације и опреме на друмским и градским саобраћајницама и раскрсницама

Служба инжењеринга је показала стручност у решавању проблема у следећим областима:

 • Саветовању и инжењеринг услугама за потребе инвеститора
 • Консултантским услугама за прибављање одговарајућих дозвола
 • Изради свих врста техничке документације, скупа пројеката који се израђују за: утврђивање концепта, разраде услова, начина изградње објекта и за потребе одржавања
 • Пословима припреме, реализације, надзора и управљања пројектима
 • Организације лиценцираног стручног надзора
 • Вршења надзора над наменским трошењем кредитних средстава, и инсвеститорски надзор изградње
 • Обављања техничког прегледа објеката
 • Пројектовања свих објеката за које нису потребне посебне лиценце
 • Израде пројеката ентеријера
 • Израде студије исплативости
 • Израде пројеката за пејзажноархитектонско уређење слободних простора
 • Извођења радова мањег захвата
 • Организације градилишта
 • Надзора (пројектантског и грађевинског)
 • Праћења буџета и осталих финансија у току градње
 • Опремања објеката у складу с пројектима
 • Информатичких услуга за послове који се односе на израду стратегија развоја саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре
 • Саветовања око израде и наручивања просторних и урбанистичких планова
 • Саветовања, планирања и организације одржавања, опремања и газдовања системом зеленила општине
 • Саветовања, планирања и организације одржавања, опремања и изградње грађевинског, осталог и јавног земљишта
 • Саветовања, планирања и организације одржавања, опремања и изградње мреже водоснабдевања и мреже одвода употребљених вода
 • Саветовања, планирања и организације одржавања, опремања и изградње саобраћајне мреже
 • Саветовања, планирања и организације одржавања, опремања и изградње осталих инфраструктурних мрежа (енергетских, телекомуникационих и сл.)
 • Саветовања, планирања и организације одржавања, опремања и изградње јавних објеката и објеката социјалне инфраструктуре
 • Организације тендера
 • Управљање јавним путевима и површинама у општини Кикинда

Наши људи имају велико искуство са градилишта, али пре свега, пратимо и савремену опрему и модернизовање начина извођења радова. Пропратити посао „од почетка до краја“ свакако није једини задатак Службе инжењеринга, али јесте један од најважнијих који „инжењеринг по узору на Европу“ има као циљ у сваком послу.

Урбанистички пројекат пословног комплекса у Кикинди