ga-5
Стамбено пословање

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, преузимањем већег обима делатности Општинске стамбене агенције, водиће и агенцијско посредовање у куповини, продаји и изнајмљивању некретнина за накнаду.

  • Један од задатака ЈП „Кикинда“ је изградња и управљање општинским стамбеним фондом, изградња, продаја и издавање станова по нетржишним условима, односно ценама, које су испод тржишних, како би омогућили повољности за особе које не могу да купе некретнину по тржишним условима.
  • Прикупљање података потребних за израду и утврђивање стамбене политике општине (снимање и анализа постојећег стамбеног фонда, стамбених потреба и др.)
  • Израда програма организације и координације изградње, продаје, куповине станова и пословног простора за потребе општине Кикинда
  • Координација свих учесника у одабиру корисника социјалног становања и успостављање везе са крајњим корисницима
  • Доношење аката за извршавање закона и општих аката општине у сфери стамбене политике
  • Вођење евиденције корисника станова и пословног простора Предузећа
  • Остваривање и других циљева утврђених законом и Одлуком о оснивању

У фонду пословног простора корисника општине Кикинда налази се 127 локала са укупном површином од 7.150м². Општина Кикинда је подељена на четири зоне.

zone_na_mapi

Један од циљева ЈП „Кикинда“ је и ширење зоне пословања прилагођавање самосталним делатностима малих и средњих предузећа чиме би се повећао број радних места и утицало на бољи стандард грађана.