parking1
Паркинг служба
2-pt

Преузимањем делатности од фирме „Метропаркинг север“, ЈП „Кикинда“ и званично је од 1. септембра 2016. године почело посао управљања паркингом у граду. 

Искуство у раду менаџмента, непрекидно улагање у пословање и поштовање највиших стандарда у управљању, утицало је да ЈП „Кикинда“ прошири своју делатност и од септембра 2016. године управља паркингом у граду. Служба паркинга обавља делатност од општег интереса-организовање, управљање, одржавање јавних простора за паркирање моторних возила, а од 21. августа 2017. године и одношење и чување непрописно паркираних возила са јавних саобраћајних површина.

Ово проширење делатности комуналног предузећа унапредило је рад некадашње Паркинг службе. ЈП „Кикинда“ умањило је високе цене доплатних карата, а да би изашли у сусрет грађанима, цена доплатне карте на самом старту смањена је у знатној мери и сада износи 300, уместо некадашњих 1200 динара. Ово је само једна у низу погодности које је увела нова Паркинг служба под окриљем ЈП „Кикинда“.

Цене свих врста карата, зоне паркирања, услови, бројеви за уплату и радно време паркинга остали су непромењени, као и цене повлашћених паркинг карата за целодневна паркирања за период од месец дана, 6 месеци и годину дана.

За рекламације задужена је Паркинг служба ЈП „Кикинда“ која се налази на адреси Бранка Радичевића бр. 8, у пијачној управи. На истој адреси је и благајна (радним данима од 7 до 17 часова; суботом од 7 до 13 сати) на којој се могу обавити уплате свих услуга које пружа ЈП „Кикинда“ или добити потребне информације на број телефона: 22-155.

Радно време Паркинг службе је од 7 до 21 сат радним данима, односно суботом од 7 до 15 часова.

Цена паркирања у I зони (црвена) за један сат износи 34,50 динара, док је у II зони (жута) 23 динара и уплаћује се СМС поруком на број: 9231, односно 9232, или картом која се купује на киоску.

Цена за целодневно паркирање износи 115 динара, а број за поруке је 9233. Детаљније информације о услугама паркинга можете погледати у Одлуци о додељивању искључивих права за управљање јавним паркиралиштима.

Ценовник услуга паркинг сервиса

Мапа паркинг места