img_8526
Пијаца

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ преузело је у своју надлежност и руковођење, уређење и одржавање пијаце у Кикинди.

Ново пословање омогућиће бољи распоред тезги, допремање робе, рационалније коришћење пијачног простора и бољу хигијену.

Циљ нам је да уведемо нови пијачни ред, поправимо изглед и амбијент пијаце, да продавцима и купцима створимо боље услове на пијаци и прилазе сваком продајном месту.

То је само један од покушаја да се, у жестокој конкуренцији са супермаркетима, купци врате пијаци и традиционалној, али савременијој пијачној трговини.

Једна од идеја коју ново руководство жели да спроведе у дело је и дигитализација пијачног простора што ће омогућити транспарентан увид у тренутно стање на пијаци, закупљеним тезгама и објектима, резервацијама, ценама. Биће тачно дефинисано како се обавља наплата, контрола и процедуре.

У плану је да другачији и функционалнији амбијент добију сва 3 пијачна локалитета којима управља ЈП „Кикинда“. Највећи се налази у строгом центру града, поседује 250 пијачних тезги и окупља пољопривреднике из региона, али и суседне Румуније. Две мање пијаце смештене су на периферији града, у Микронасељу и код Медицине рада, са 24, односно 12 тезги.

Један од првих планова за уређење пијачног простора, ЈП „Кикинда“ усмериће на грађевинско-занатске радове, како би прилагодила намени запуштене објекте и простор у близини пијаце. Циљ је и наткривање пијачног простора по фазама и замена тезги.

Становници Кикинде добиће модерну и уреднију пијацу, што ће допринети и да квалитет робе буде већи.