noimage_cir
Дијана Јакшић-Киурски - биографија
Dijana Jaksic-Kiurski

ДијанаЈакшић-Киурски је рођена (1978) у Кикинди где је похађала Гимназију „Душан Васиљев“, а након завршене средње школе уписује Економски факултет у Београду, смер финасијско рачуноводство и ревизија, а потом, 2002. године, уписује Последипломске студије на истом факултету, смер: финансијско-рачуноводствена анализа и ревизија, које завршава са просеком  9,70.

Тренутно ради на изради Магистарске тезе која је везана за рачуноводствени аспект пословних комбинација. Током школовања учествовала је на бројним симпозијумима везаним за финансијску анализу пословања предузећа.

Од 2005. до 2010. године ради у Градској управи Кикинда у оквиру Секретаријата за финансије (вођење главне књиге, састављање редовних годишњих рачуна, Извршења буџета као и састављање Консолидованог рачуна буџета града Кикинде).

Од 2010. године, такође у Градској управи Кикинда запослена је у Секретаријату за локалну пореску администрацију, прво као порески инспектор теренске контроле, а потом и као Секретар Секретаријата ЛПА.

У октобру 2014. године именована је на функцију в.д. директора ЈП „Кикинда“, а од 1.маја 2015. године ради на месту руководиоца Сектора за економско-финансијске послове. Новембра 2017. године постаје финансијски директор у ЈП „Кикинда“.