noimage_cir
Ивана Петровић - биографија
Ivana Petrovic

Ивана Петровић је рођена (1983) у Кикинди. Дипломирала је на Економском факултету у Суботици, на смеру маркетинг менаџмент.

 

Професионалну каријеру започела је у банкарском сектору 2008. године. Током 2013. године године почела је да ради у ЈП „Градско зеленило и пијаца“ Кикинда, најпре као Самостални стручни сарадник у служби финансија, а потом као руководилац Службе финансија.

 

Од 2015. године запослена је у ЈП „Кикинда“, прво на месту руководиoца Службе плана и анализе, да би потом преузела функцију заменика руководиоца Сектора за економско-финансијске послове. У току 2016. године прелази на позицију руководиоца Сектора комерцијале и позивног центра, а 2017. јој је додељено руководеће место у Сектору за економско-финансијске послове .

 

Током студија на Економском факултету била је члан Центра за маркетинг истраживања CeMar. У току 2008. године радила је и као сарадник Републичког Завода за статистику. У периоду од 2008. до 2015. године у два мандата била је члан Савета за буџет и финансије града Кикинда.