noimage_cir
Никола Војновић - биографија
nikola-vojnovic

Никола Војновић је рођен 1982. године у Кикинди.

Завршио је Пољопривредни факултет, а од 2008. до 2013. године радио је у фирми „Прима продукт“.

Од 2013. до 2015. године запослен је у Агенцији за пољопривреду и малу привреду на месту Стручног сарадника за агроекономију.

Од 2015. године у ЈП „Кикинда“ обавља посао службеника за јавне набавке, након чега бива именован на место Руководиоца Службе јавних набавки и залиха.

Од 2016. године у ЈП „Кикинда“ постављен је на функцију Начелника Сектора за остале комуналне делатности коју тренутно обавља.