Организација

 • Надзорни
  одбор
  • Кабинет
   • Сектор
    подршке
   • Сектор
    за економске и
    финасијске
    послове
   • Сектор
    комерцијале
   • Сектор за водовод
    и канализацију
   • Сектор управљања и
    одржавања јавних
    површина
 • Сектор за
  економске и
  финансијске
  послове
  • Служба
   рачуноводства
  • Служба
   набавки
 • Сектор за
  водовод и
  канализацију
  • Служба
   водовода
  • Служба
   канализације
 • Сектор
  подршке
  • Служба
   заједничких
   послова
  • Служба
   инжењерске
   подршке
  • Служба за
   ИМС
 • Сектор за
  управљање
  инвестицијама
  и инжењеринг
  • Служба
   инвестиција
  • Служба
   инжењеринга
 • Сектор
  управљања и
  одржавања
  јавних
  површина
  • Служба
   грађевинско –
   занатских
   радова
  • Служба
   паркинга
  • Служба
   одржавања
   јавних
   површина
  • Служба
   пијаце
  • Служба
   механизације и
   контроле
   возила
  • Служба
   зоохигијене
  • Служба
   гробља
 • Служба
  комерцијале
  • Одељење
   позивног центра
  • Одељење
   благајни
 • Служба
  канализације
  • Одељење
   ППОВ и ФЦС
  • Одељење
   одржавања
   канализационог
   система
 • Служба
  водовода
  • Одељење
   производње воде
  • Одељење
   одржавања и
   изградње
   мреже
  • Одељење
   замене ,
   сервисирања и
   баждарења
   водомера
  • Одељење
   очитавања и
   контроле
   потрошача
 • Служба одвођења
  и
  пречишћавања
  атосферских и
  отпадних вода
  • Одељење постројења
   за пречишћавање
   отпадних вода и
   фекалних црпних станица