ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КИКИНДА

logo-veliki

 

О НАМА

 

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ је предузеће са новом и модерном политиком пословања, са јасно дефинисаним циљевима које настоји да побољша све услуге које се пружају корисницима.

 

 

 

2-1024x577

НАШ ТИМ

Danilo-S_-Furundzic-300x300

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Данило С. Фурунџић

Milan-Makivic-300X300

ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР

Милан Макивић

Dijana-Jaksic-Kiurski-1-300X300

ФИНАНСИЈСКИ ДИРЕКТОР

Дијана Јакшић - Киурски

Контакт:

 +381230/422-760
 info@jpkikinda.rs
Иђошки пут 4, 23300 Кикинда
Кабинет директора

Кабинет директора

____________________
Иђошки пут 4
23300 Кикинда

Тел: +381230-422-760
Мејл: kabinet@jpkikinda.rs
Мејл: info@jpkikinda.rs

Сектори:

Сектор водовода и канализације

____________________
Иђошки пут 4
23300 Кикинда
Тел: +381230-422-760
Мејл: sektor.vik@jpkikinda.rs

Сектор комерцијале

____________________
Адреса: Иђошки пут 4;
Телефон: +381230-422-760;
Позивни центар: 062/ 8844 891; 062/ 8844 888
Мејл: komercijala@jpkikinda.rs

Сектор за економске и финансијске послове

____________________
Адреса: Иђошки пут 4; Телефон: +381230-422-760
Мејл: finansije@jpkikinda.rs

Сектор за управљање и одржавање јавних површина

____________________
Адреса: Бранка Радичевића 8; Телефон:+381230-316-066
Мејл:
sektor.javne.povrsine@
jpkikinda.rs

Службе:

Служба водовода

____________________
Адреса: Иђошки пут 4; Телефон: +381230/422-760
Мејл: sluzba.vodovod@jpkikinda.rs

Служба канализације

____________________
Адреса: Иђошки пут 4; Телефон: +381230/422-760
Мејл: sluzba.kanalizacija@
jpkikinda.rs

Служба грађевинско-занатских радова

____________________
Адреса: Иђошки пут 4; Телефон: +381230/422-760
Мејл: sluzba.gradjevinski.radovi@
jpkikinda.rs

Служба набавки

____________________
Адреса: Иђошки пут 4; Телефон: +381230/422-760
Мејл: sluzba.nabavki@jpkikinda.rs

Служба подршке

____________________
Адреса: Иђошки пут 4; Телефон: +381230-422-760
Мејл: sektor.podrske@jpkikinda.rs

Служба за интегрисани менаџмент систем (ИМС)

____________________
Адреса: Иђошки пут 4; Телефон: +381230-422-760
Мејл: sluzba.ims@jpkikinda.rs

Служба пијачних услуга

____________________
Бранка Радичевића 8
23300 Кикинда
Телефон:
Пијаца: +381230-316-066
Мејл:
pijaca@jpkikinda.rs

Служба одржавања јавних површина

____________________
Адреса: Бранка Радичевића 8; Телефон:+381230-316-066
Мејл:
sluzba.javne.povrsine@
jpkikinda.rs

Служба паркинга

____________________
Адреса: Бранка Радичевића 8; Телефон: +381230-316-065; Благајна: +381230-22-155
Мејл:
parking.servis@jpkikinda.rs

Служба гробља

____________________
Краљевића Марка ББ
23300 Кикинда

Тел: +381230-426-741
Мејл: groblje@jpkikinda.rs

Служба зоохигијене

____________________
Тополски пут 10
23300 Кикинда

Тел: +381230-404-631
Мејл: zoohigijena@jpkikinda.rs