noimage_cir
Ценовник услуга
Ценовник водоснабдевања и канализационих услуга

Ценовник водоснабдевања и канализационих услуга

Ценовник израде водоводних прикључака
Ценовник услуга контролисања оверавања и поправке водомера

Ценовник услуга контролисања оверавања и поправке водомера 

Ценовник изношења ретких фекалија

Ценовник изношења ретких фекалија

Ценовник пијачних услуга

Ценовник пијачних услуга

Ценовник погребних услуга

Ценовник погребних услуга

Ценовник услуга паркинг сервиса

Ценовник услуга паркинг сервиса

Ценовник зоохигијенских услуга

Ценовник зоохигијенских услуга

Ценовник услуга одржавања јавних и осталих површина

Ценовник услуга одржавања јавних и осталих површина

Ценовник услуга управљања јавним путевима

Ценовник услуга управљања јавним путевима

Ценовник накнаде за ванредни превоз

Ценовник накнаде за ванредни превоз

Ценовник радова транспортним грађевинским машинама и специјалном опремом

Ценовник радова транспортним грађевинским машинама и специјалном опремом

Ценовник услуга грађевинске делатности-поправка бетонских прилаза

Ценовник услуга грађевинске делатности-поправка бетонских прилаза

Ценовник услуга управљања стамбеним фондом

Ценовник услуга управљања стамбеним фондом

Ценовник услуга из домена информационе технологије

Ценовник услуга из домена информационе технологије

Ценовник инжењерских услуга

Ценовник инжењерских услуга

Ценовник за израду планске и урбанистичко-техничке документације

Ценовник за израду планске и урбанистичко-техничке документације