Odgusenje kanalizacije

200 водомера замењено у планској акцији

Од 414 интервенција на терену, колико их је ЈП „Кикинда“ имало током јула ове године, 352 односиле су се на водовод, 59 на канализацију и 3 је имало Одељење Занати.

И овога пута највише бројки заузела је планирана замена водомера-200, потом кварови у водомерном шахту-65, а оних на прикључку било је 45. 10 пута се интервенисало на главном уличном воду, замењено је 8 прикључака услед квара, због смрзавања водомера у зимском периоду промењено је њих 6, а у редовној замени 5, док је 1 измештен. Израђена су 3 нова прикључка и поправљен је 1 квар на хидранту. У јулу је током акције искључења највећих дужника за потрошену воду скинуто са мреже 6 корисника, а поново прикључена 2 домаћинства након договора са предузећем о репрограму дуга. На канализационој мрежи највише интервенција, 45, односило се на пражњење септичких јама у привреди, а у домаћинствима једна. Позивни центар ЈП „Кикинда“ забележио је 12 позива за одгушење фекалне  канализационе мреже и 1 за атмосферску канализациону мрежу, које су се у овом периоду редовно испирале. Промењена у и 3 поклопца на шахтовима.