ИТ служба је веза између грађана и ЈП „Кикинда“, и као таква, она представља један од основних стубова новог јавног предузећа. О томе колика је важност ИТ службе, како она утиче на развој и оптимизацију процеса новог јавног предузећа, као и о улози информационих технологија у његовом развоју, говори руководилац Душко Милићев.

Поред руководиоца задуженог за развој, подршку и унапређење свих мрежних апликација, у ИТ служби су још три радника чија је улога: развој, израда и подршка специјализованим програмима наплате, комплетна администрација и одржавање комуникационе опреме, контрола серверске опреме и подршка за омогућавање несметаног рада серверске инфраструктуре.

Која је функција и улога Информационих технологија у ЈП „Кикинда“?

Рачунарски центар-Служба ИТ унутар ЈП „Кикинда“ обавља све послове везане за информационо-комуникационе технологије за матично предузеће, општинску управу Кикинда, ЈП „Топлана“ и кориснике буџета Скупштине општине Кикинда. Јединствени центар за ИТ је добробит за све, јер омогућава централизовани начин управљања и контроле над ИТ ресурсима.

Са становишта економичности, овај начин организовања ИТ сектора је најбољи, јер се са једног централног места ради комплетна администрација, омогућена је преко потребна редудантност, а постојећи хардверски и софтверски ресурси користе се на најбољи могући начин. Као пример добре праксе оваквог начина организовања је општина Инђија која је основала посебну Јавну агенцију и све послове око информационо-комуникационих технологија обавља на најбољи могући начин уз очување људских ресурса као највећи приоритет.

Укратко, шта је Вама лично, осим јединственог рачунарског центра, донело бољитак у пословању?

Извршена је подела послова и надлежности. Овакав начин уређења ИТ службе има за циљ укупно смањење трошкова пословања и одржавања информационо-комуникационих технологија.

Претпостављам да постављање оваквог система пословања, као и његов развој, нису нимало лаки. Шта је све било потребно да се уради како би IT служба данас била то што јесте?

Пут није био лак и доста тога је унапређено у односу на неки претходни период. Међутим, у свему томе, ЈП „Кикинда“ је трасирало пут који је на крају водио ка јединственом систему сервиса у ИТ смислу. Од самог почетка рада ЈП „Кикинда“, служба за ИТ је активно учествовала у реализацији свих послова који су подржани са информационо-комуникационим технологијама. За потребе рада предузећа формирана је бежична мрежа и успостављен јединствени приступ интернету. Сви рачунари су умрежени и формирано је јединствено складиште са дељеним ресурсима за запослене. Поред ангажовања на увођењу информационог система, служба је самостално развила софтвер за наплату воде и канализације као главног прихода предузећа. Урађена је wеб презентација фирме и омогућена је електронска кореспонденција. Током реализације сервиса урађено је обједињавање са мрежом коју користи локална самоуправа и на овај начин је створена јединствена мрежа, која је доступна како ЈП „Кикинда“, тако и Општини Кикинда уколико се укаже потреба.

Да ли сте поставили неку стратегију развоја, шта можемо да очекујемо и где видите службу ЈП „Кикинда“ у некој догледној будућности?

Потребно је уредити међусобне односе између Општине и ЈП „Кикинда“ у домену ИТ услуга у којем ће се специфицирати да ова служба управља информационо-комуникационим ресурсима за потребе Општине и буџетских корисника и за сопствене потребе уз надокнаду, а са циљем обједињавања и централизације. Досадашња искуства и достигнућа, као што су ниво доступности сервиса и уштеде, најбољи су показатељ успеха.

Наравно, желим да истакнем овде и рад на сајту ЈП „Кикинда“ и његово константно унапређење, а све у циљу задовољења потреба наших корисника.

Инжењерски сектор је једна од служби која је доживела битније промене у раду и организацији увођењем нове концепције пословања у оквиру целокупне реформе јавних предузећа у Кикинди. Промене се, пре свега, огледају у потпуно новом систему рада, јер је Служба инжењеринга ЈП „Кикинда“ настала претежно спајањем Техничке службе некадашње Дирекције за изградњу града и инжењера који су радили у ЈКП „6. Октобар“. Намера интегрисања инжењерске делатности Комуналног и Дирекције у једну-Службу инжењеринга којом руководи Ђорђе Кленанц је да се унапреди пословање у овој области.

У Служби инжењеринга је десеторо запослених радника: седам инжењера (саобраћаја, технологије и архитектуре), два грађевинска техничара и један радник са вишом машинском школом.

Рационализацијом инжењерског сектора и Служба инжењеринга је добила шири делокруг послова. Како функционишете сада када у опису своје делатности радите и као подршка комуналним пословима предузећа и инжењерске услуге за треће лице?

У надлежности Службе инжењеринга су три групе делатности: Инжењерске услуге које се пружају за оснивача, тј. за Општину Кикинда; инжењерске услуге као подршка комуналној делатности предузећа и инжењерске услуге за треће лице.

Делатност коју обављамо за општину је наша законска обавеза као управљача путева и јавним површинама и као подршка њиховим јавним набавкама које се односе на грађевинске радове. И то функционише. Део подршке који се односи на наше предузеће огледа се у успостављању дигитализације водоводне и канализационе мреже, употпуњавање Географског информационог система (ГИС-а) и за сада су то наши главни циљеви. Управљање системима водовода и канализације, технологија прераде пијаће и будуће технологије прераде пијаће воде, а тренутно се прерађују отпадне воде. Оно што је још у повоју су инжењеринг услуге према трећим лицима. Уколико се појаве инвеститори у Кикинди, надамо се да ћемо моћи да им пружимо инжењерске услуге које су им потребне.

У којој од области коју обављате треба посебно унапредити пословање? Да ли можда у пружању инжењеринг услуга трећим лицима и порадити на довођењу инвеститора у Кикинду?

У свим овим областима треба унапредити пословање. То је процес који непрестано траје и трајаће, јер само на тај начин и може да дође до неких видљивих резултата.

Шта ћете учинити по том питању?

Циљ нам је да сви инжењери прођу додатне семинаре, обуке. Да се употпуне лиценце, да видимо коме шта недостаје од услова да би то испунио и њихово усавршавање у областима у којима су стручни. Постоји могућност за добијање и додатних лиценци, а за оне који их немају биће спроведено лиценцирање.

Да ли се за сада виде неки помаци у пословању у односу на ранију организацију, пре реформе јавних предузећа?

Организација рада је потпуно другачија и обавезе су веће у односу на систем рада у некадашњој Дирекцији за изградњу града. Тамо смо имали програмски буџет којим је Дирекција управљала јавним површинама, путевима, расветом, и Комунално које је имало инжењере који су се бавили одржавањем канализационе мреже и прерадом отпадне воде и разматрањима шта ће бити са прерадом воде. Ово је нешто ново, радимо шири делокруг послова, за шта треба неко време да прође, да би се видело има ли унапређења.