Monthly Archives: April 2016

У септембру ново бесплатно пражњење септичких јама

2018-10-04T06:12:44+00:00 27/04/2016|Вести|

У двонедељној акцији бесплатног чишћења септичких јама коју је ЈП „Кикинда“ реализовало у сарадњи са „Београдским водоводом и канализацијом“, урађено је око 300 домаћинстава у граду и селима. ЈП „Кикинда“ започело је ову акцију 10., а окончало 24. априла. Судећи према задовољству суграђана којима је ова услуга добро дошла, јер представља значајну уштеду у буџету, ЈП „Кикинда“ одлучило је да акцију [...]

Јавна набавка, Предмет: Сервисирање АBS (Sulzer) утопне пумпе за препумпавање отпадних вода, тип XFP200J.270 PE300/4

2018-09-28T06:03:13+00:00 22/04/2016|јавне набавке|

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНМВ-05-2/2016 од 22. 05. 2016. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге [...]

Кикинда у очима студената архитектуре

2018-10-03T09:09:44+00:00 22/04/2016|Вести|

Појам културног туризма Кикинде, који сједињује у себи појмове културе и туризма, посебно је био атрактиван за групу студената и професора на Архитектонском факултету у Београду из предмета „Урбани менџемент“. Свечано отварање изложбе пројекта „Културни туризам Кикинде“ уприличено је у петак, 22. априла, поред новоизграђене фонтане у блоку Ц2. Оно што је веома занимљиво у вези изложбе [...]

Ускоро и пијаца: Отворена јавна чесма на пијаци

2018-10-03T09:09:48+00:00 21/04/2016|Вести|

На задовољство суграђана, данас је у сарадњи са Београдским водоводом и канализацијом отворена новопостављена јавна чесма на улазу у градску пијацу. Чесма на пијаци је поклон београдског водовода грађанима Кикинде и представља први корак ка радовима који тек предстоје на реконструкцији читавог пијачног простора. Циљ Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ је стварање амбијента [...]

Мањи рачуни за воду због замене водомера ЈП „Кикинда“

2018-10-03T09:09:56+00:00 19/04/2016|Вести|

Задовољство потрошача се сматра за основу стварања добрих односа са предузећем. Баш то је случај са суграђанином Зораном Косићем који се обратио ЈП „Кикинда“ са жељом да похвали наш рад, јер нам је посведочио да добија значајно мање рачуне за воду од када му је замењен водомер у великој планској акцији нашег предузећа. Зоран Косић је поред [...]

Кикинђанима исправна вода до 2019. године

2018-10-03T09:10:00+00:00 19/04/2016|Вести|

Изградња фабрике воде у Кикинди започеће у мају наредне године и биће пуштена у рад 2019. године, најављено је на конференцији за медије поводом потписивања уговора о обављању комуналних делатности у области производње и дистрибуције воде између града и ЈП „Кикинда“. Тиме се ушло у Фазу II пројекта изградње фабрике воде. Инвестиција вредна 6 мил ЕУР [...]

Аутоматско хлорисање бунарске воде у Мокрину

2018-10-03T09:10:05+00:00 19/04/2016|Вести|

ЈП „Кикинда“ пустило је данас у рад аутоматско хлорисање воде из бунара у МЗ Мокрин. За разлику од претходних година када се вода хлорисала жавеловом водом, прелазак на хлор-диоксид даће воду бољег квалитета и омогућити уштеду новца у буџету. С обзиром да у Мокрину има укупно три бунара, намера предузећа је да се вода и у [...]

Највише интервенција у марту на замени водомера

2018-10-05T06:55:34+00:00 18/04/2016|Вести|

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге “Кикинда” успело је да током марта успешно реши све интервенције на водоводној и канализационој мрежи којих је било укупно 492. Највећи број интервенција, чак 308, односио се на велику акцију планиране замене водомера у кикиндској општини. Због квара у водомерном шахту екипе ЈП “Кикинда” излазиле су на терен 59, док је на [...]

Почело бесплатно чишћење септичких јама

2018-10-04T07:20:17+00:00 15/04/2016|Вести|

Суграђани који отпадне воде одлажу у септичке јаме, током године имају право на једно бесплатно пражњење јаме. Ову акцију ЈП „Кикинда“ започело је од 11. априла. Прикључивање свих домаћинстава на градску канализациону мрежу један је од приоритета комуналног предузећа, али како тај посао не може да се обави у кратком временском периоду, ЈП „Кикинда” је започело, поред [...]

Јавна набавка, Предмет: Водомери

2018-09-28T06:03:22+00:00 13/04/2016|јавне набавке|

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.1.13. од 11.04.2016. године и Решења о образовању [...]

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.