Monthly Archives: June 2016

Јавна набавка, Предмет: Набавка натријум хипохлорита

2018-09-28T06:00:04+00:00 30/06/2016|јавне набавке|

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. НБП-10-1/2016 од 30. 06. 2016. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге [...]

Почела свеобухватна реконструкција водоводне инфраструктуре

2018-10-03T09:05:41+00:00 29/06/2016|Вести|

ЈП „Кикинда“ отпочело је данас санацију водоводне инфраструктуре која ће се радити у етапама. Прва фаза радова подразумева комплетну замену дотрајале водоводне инфраструктуре- дистрибутивне мреже, водоводних прикључака и водомера, укупне дужине 1,5 километар. Носилац посла је Одељење хитних интервенција ЈП „Кикинда“ уз подршку других служби-механизације, радионице… Овом санацијом планирана је замена дотрајалих азбест-цементних цеви, постављених пре више [...]

Јавна набавка, Предмет: Набавка и испорука електричне енергије ЈНВВ бр. 3-2/2016

2018-09-28T06:00:42+00:00 29/06/2016|јавне набавке|

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНВВ-3-2/2016 од 29. 06. 2016. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге [...]

У току искључења са водоводне мреже

2018-10-03T09:08:22+00:00 24/06/2016|Вести|

Радници ЈП „Кикинда“ су на терену и обављају искључења са водоводне мреже несавесних платиша, који се нису јавили на договор око репрограма дуга. У протеклом периоду, према списку дужника, штампане су опомене пред искључење са водоводне мреже у граду Кикинди и девет насељених места. Напомињемо да је ЈП „Кикинда“ морало да прибегне оваквом виду наплате дуговања, [...]

. Усвојена измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2016. годину

2018-10-03T09:08:33+00:00 22/06/2016|Вести|

Првом изменом и допуном планирају се промене првобитно предвиђеног физичког обима активности у делу услуга које пружа Одељење Зоохигијене. Имајући у виду остварени физички обим активности током првих пет месеци 2016. године, као и уговоре које је предузеће склопило са околним општинама за пружање услуга, долази до повећања планираног физичког обима активности код услуга одношења анималног [...]

Представници ЈП „Кикинда“ учествовали на Међународној конференцији „Вода 2016“ на Златибору

2018-10-03T09:08:49+00:00 20/06/2016|Вести|

Представници ЈП „Кикинда“ учествовали су на Међународној конференцији под називом „Вода 2016“ која се одржала у хотелу „Чигота“ на Златибору, од 15. до 17. јуна. Основни циљ Конференције је промоција и публиковање резултата научног рада, истраживања и студијског рада као и размена идеја и искустава стручњака из области коришћења и заштите вода. ЈП „Кикинда“ успешно је [...]

Санирана хаварија у Семлачкој улици

2018-10-04T06:02:49+00:00 20/06/2016|Вести|

Јутрос око 4 сата дошло је до хаварије у Семлачкој улици када је услед трошног материјала и вибрација на делу пута код угла Семлачке и улице Хајдук Вељка пукла цев. Брзом реакцијом Одељења хитних интервенција ЈП „Кикинда“ спречена је хаварија већих размера, а радници су санирали квар пуних 11 часова. Како би се квар поправио, радници [...]

Аутоматско хлорисање бунара у Банатској Тополи

2018-10-05T05:45:19+00:00 17/06/2016|Вести|

Због радова на постављању уређаја за аутоматско хлорисање бунара у Банатској Тополи, житељи ове месне заједнице остаће без воде у понедељак, 20. јуна, од 9 до 13 часова. Молимо потрошаче за разумевање и подсећамо да је у априлу ове године ЈП „Кикинда“ пустило у рад аутоматско хлорисање воде из бунара у МЗ Мокрин. До краја године према [...]

У мају замењено више од 300 водомера

2018-10-05T05:48:15+00:00 10/06/2016|Вести|

Од укупно 464 интервенције колико их је било током маја, радници ЈП „Кикинда“ највише су радили на планираној замени водомера (251), као и промени овог бројила код потрошача који су пријавили кварове (68). Интервенисало се 54 пута због квара у водомерном шахту, 26 на прикључку и 11 на његовој замени. По два пута израђен је нов [...]

Деманти ЈП „Кикинда“ упућени дневном листу „Блиц“

2018-10-03T09:06:07+00:00 09/06/2016|Вести|

ЈП „Кикинда“ је 08. јуна 2016. године дневном листу „Блиц“ послало деманти, као и решење повереника за информације од јавног значаја, међутим „Блиц“ га није објавио чиме је прекршен Закон о јавном информисању. ЈП „Кикинда“ је 09. јуна 2016. године поново доставило захтев за објављивањем демантија дневном листу „Блиц“. Спорни текст објављен је у „Блицу“, 07. јуна [...]

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.