ЈП „Кикинда“ отпочело је данас санацију водоводне инфраструктуре која ће се радити у етапама. Прва фаза радова подразумева комплетну замену дотрајале водоводне инфраструктуре- дистрибутивне мреже, водоводних прикључака и водомера, укупне дужине 1,5 километар. Носилац посла је Одељење хитних интервенција ЈП „Кикинда“ уз подршку других служби-механизације, радионице…

Овом санацијом планирана је замена дотрајалих азбест-цементних цеви, постављених пре више од пола века, новим полиетиленским и замена 139 прикључака од дотрајалих поцинкованих цеви, као и замена водомера.

Радови су започети данас у делу улице Стерије Поповића, од Призренске до Жарка Зрењанина у дужини од око 300 метара где ће бити промењен 31 прикључак.

Након тога, људство и механизација ЈП „Кикинда“ сели се у улицу Лазе Костића од Краљевића Марка до Сувачарске, где ће бити рађено 628 метара мреже и бити замењен 51 прикључак, а после тога следи замена 522 метара дистрибутивне мреже и 57 прикључака у целој Сувачарској улици, од Димитрија Туцовића до Жарка Зрењанина.

Надамо се да ће радови тећи према планираној динамици, уколико временски услови буду дозвољавали.

У складу са Одлуком о измени и допуни одлуке о јавном водоводу и канализацији (Службени лист Општине Кикинда 10/2015) социјално угрожене категорије становништва на територији града Кикинде имају право на умањење месечне накнаде за утрошену и испуштену воду за 4м3 по члану породичног домаћинства. Важно је да се напомене да се субвенционисање потрошње воде и канализације за социјално угрожене категорије становништва на територији града Кикинде обавља искључиво на основу претходно поднете одговарајуће документације од стране сваког корисника наведених услуга понаособ.

То даље значи да сви корисници социјалне помоћи, који не буду поднели одговарајућу документацију неће остварити право на субвенцију и имаће статус редовног корисника услуга. Овим путем подсећамо све кориснике социјалне помоћи да са решењем о коришћењу социјалне помоћи дођу у просторије ЈП „Кикинда“ на адреси Иђошки пут 4 и на тај начин остваре своја права на субвенцију.