Monthly Archives: September 2016

Нафта у канализационој мрежи; ЈП „Кикинда“ предузело неопходне мере

2018-10-03T09:04:50+00:00 27/09/2016|Вести|

Синоћ (26.09.2016.), око 21:30 часова, у постројењу за пречишћавање отпадних вода уочена је огромна количина сирове нафте и нафтних деривата. Наглашавамо да здравље људи није угрожено, али је функционисање постројења за пречишћавање отпадних вода под знаком питања. Претпоставка је да је починилац овог еколошког акцидента несавесни корисник који је сирову нафту пустио у јавну канализациону мрежу за [...]

Продужен рад благајне на пијаци

2018-10-03T09:04:56+00:00 26/09/2016|Вести|

Услед проширења обима делатности и наплате паркинг услуга, благајна ЈП „Кикинда“ која се налази на градској пијаци ради по новом распореду: радним данима од 7 до 20 часова, а суботом од 7 до 13 сати. На овој благајни могу се обавити уплате свих услуга које пружа ЈП „Кикинда“. Уплате за воду и канализацију могуће је обавити и на благајнама у управној згради ЈП „Кикинда“ и на градском гробљу које раде [...]

Јавна набавка, Предмет: Услуге физичке и техничке заштите објеката

2018-09-28T05:50:43+00:00 22/09/2016|јавне набавке|

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНМВ-05-14/2016 II од 22. 09. 2016. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и [...]

Јавна набавка, Предмет: Набавка ПДА уређаја за паркинг

2018-09-28T05:51:01+00:00 21/09/2016|јавне набавке|

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНМВ-06-36/2016 од 21. 09. 2016. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге [...]

. Близу 500 интервенција у августу

2018-10-04T09:11:03+00:00 20/09/2016|Вести|

Од 497 интервенција колико их је било у августу, радници ЈП “Кикинда” били су највише ангажовани на планираној замени водомера којих је овога месеца било 355. Због кварова на прикључку и у водомерном шахту излазило се на терен 48, односно 44 пута, а замењено је и 26 водомера. У истом периоду поправљени су кварови на главном уличном воду 8, у водоводном уличном шахту 4, замењена су 3 прикључка и поништен [...]

Јавна набавка, Предмет: Пумпа за примарно дизање за отпадне воде

2018-09-28T05:51:26+00:00 19/09/2016|јавне набавке|

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНМВ-06-35/2016, од 19. 09. 2016. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге [...]

Јавна набавка, Предмет: Водомери

2018-09-28T05:51:42+00:00 12/09/2016|јавне набавке|

На основу чл. 32. и61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова Сл. гласник РС” бр. 29/2013),Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ-06-11/2016.IIод 12.09.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну [...]

Јавна набавка, Предмет: Материјал за проширење градског гробља

2018-09-28T05:52:06+00:00 08/09/2016|јавне набавке|

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке од 08. 09. 2016. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу КОНКУРСНУ [...]

Јавна набавка, Предмет: Набавка апарата за мерење биолошке потрошње кисеоника

2018-09-28T05:52:30+00:00 05/09/2016|јавне набавке|

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНМВ-06-20/2016 од 05. 09 2016. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге [...]

Јавна набавка, Предмет: Услуге физичке и техничке заштите објеката

2018-09-28T05:52:54+00:00 02/09/2016|јавне набавке|

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНМВ-05-14/2016 од __________ 2016. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, [...]

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.