Након Мокрина, Банатске Тополе и Руског Села, ЈП „Кикинда“ завршило је увођење аутоматске дезинфекције бунарске воде у још три села: Иђошу, Сајану и Башаиду. Иако је првобитно одређено да се до краја године овакав начин хлорисања воде уведе у 5 месних заједница, успели смо да га спроведемо у 6 села, чиме смо заокружили овогодишњи план и ван очекиваног. У плану предузећа је да у 2017. години тако функционишу бунари у свим месним заједницама.

У односу на ранији период када се Жавелова вода додавала директно у бунар чиме је нарушена конструкција бунара, хлор-диоксид се пушта искључиво у цевовод. Још неке од предности оваквог начина дезинфекције воде су што се хлор-диоксид аутоматски дозира и не производи никакве нус продукте, а микробиолошка неисправност воде може успешно да се сузбије.

Након увођења аутоматског дозирања дезинфекционог средства у свим сеоским бунарима, ЈП „Кикинда“ планира да угради „SCADA“ систем којим ће компјутерски бити повезане све информације о њиховом раду и управљању. На тај начин ће се пратити сви параметри, као и рад свих уређаја постављених у матичним бунарима.

 

У циљу прихвата и смештаја миграната, Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, у сарадњи са локалном самоуправом, ангажовао је ЈП „Кикинда“ да уреди простор око објекта за њихово збрињавање.

Тројна сарадња, по налогу Владе Републике Србије, између Комесаријата и града Кикинде, резултирала је одабиром објекта за ту намену на простору управне зграде некадашњег „29. новембра“.

Део радова које обавља комунално је завршен: Рашчишћавање терена око објекта од шибља и ниског растиња , сечење-обарање стабала пречника од 30 до 90 цм, вађење пањева машинским путем, машинско кошење траве, чишћење септичких јама са одношењем ретких фекалија, чишћење-испирање постојећих канализационих цеви, утовар и одношење шута…

ЈП „Кикинда“ данас је наставило радове на уређењу терена како би се цео простор привео намени пре доласка првих зимских дана.