Након што је ЈП „Кикинда“ увело аутоматску дезинфекцију бунарске воде у шест села града Кикинде (Мокрин, Банатска Топола, Руско Село, Сајан, Иђош и Башаид), микробиолошка неисправност пијаће воде значајно је смањена са око 25 на чак 7 одсто. Ово су подаци од маја, када је уведено прво аутоматско хлорисање, до октобра 2016. године, Завода за јавно здравље Кикинда. Проценат микробиолошке неисправности воде који је смањен у наведеном периоду недвосмислено показује да је аутоматска дезинфекција бунарске воде дала резултате и да је умногоме делотворнија и прецизнија од некадашњег мануелног хлорисања.

Аутоматско дозирање хлор-диоксида боље је из више разлога: Некада се дезинфекција бунарске воде обављала Жавеловом водом која је нарушила конструкцију бунара, док се сада хлор-диоксид додаје само у цевовод, тако да је микробиолошку неисправност могуће успешно смањити, јер се аутоматски дозира и не производи нус продукте.

У плану је да у 2017. години на овај начин ради још 9 бунара у месним заједницама града Кикинде, као и да се угради тзв. „SCADA“ систем којим ће компјутерски бити повезане све информације о раду бунара и њиховом управљању.

Током октобра, ЈП „Кикинда“ имало је 291 интервенцију на водоводној и канализационој мрежи, које је регистровао Позивни центар.

Од 241 интервенције на водоводној мрежи, 86 се односило на планирану замену водомера, 68 на квар у водомерном шахту, а по позиву је замењено 53 мерача потрошње воде. Због квара на прикључку излазило се 15 пута на терен, замењено је њих 9, а било је и 3 раздвајања прикључака у шахту, док су израђена 2 нова. На главном уличном воду у истом периоду десило се 5 кварова.

На канализацији је интервенисано 49 пута-13 одгушења фекалне и 3 атмосферске канализационе мреже. За пражњење септичких јама у привреди, пријавило се 24 корисника, а у домаћинствима-9.

У октобру је редовно урађено и прање атмосферске и фекалне канализационе мреже.

У оквиру обављања редовних радних активности, Одељење „Занати“ заменило је један поклопац на шахту.