Monthly Archives: August 2017

Јавна набавка – Предмет: Услуге осигурања

2018-09-27T16:40:24+00:00 30/08/2017|јавне набавке|

  На основу члана 61.Закона о јавним набавкама,(Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). ичлана 6.Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених условаи Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.JНВВ-02-1/2017 од 30. 08. 2017. године, Наручилац –ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу       [...]

Јавна набавка – Предмет: Набавка споменичних обележја

2018-09-27T16:41:37+00:00 29/08/2017|јавне набавке|

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНМВ-06-18/2017 од 29. 08. 2017. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге [...]

Јавна набавка – Предмет: Набавка хлордиоксида (компоненти за генерисање раствора хлордиоксида)

2018-09-27T16:42:52+00:00 28/08/2017|јавне набавке|

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНМВ-06-8/2017 од 28. 09. 2017. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге [...]

Јавна набавка – Предмет: Набавка електричног вакум сакупљача отпада

2018-09-28T10:14:19+00:00 25/08/2017|јавне набавке|

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНМВ-06-17/2017 од 25. 08. 2017. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге [...]

Јавна набавка – Предмет: Консалтинг услуге на припреми ЈП Кикинда за сертификацију према захтевима СРПС ИСО 9001:2015 – Системи менаџмента квалитета

2018-09-27T16:45:10+00:00 22/08/2017|јавне набавке|

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНМВ-05-25/2017 од 22. 08. 2017. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу   [...]

Јавна набавка – Предмет: Закуп опреме – радне платформе

2018-09-28T10:09:42+00:00 10/08/2017|јавне набавке|

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и  Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНМВ-05-10/2017 од 10. 08. 2017. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге [...]

Јавна набавка – Предмет: Канцеларијски материјал, партија 3 – штампани бланко обрасци

2018-09-28T10:46:31+00:00 09/08/2017|јавне набавке|

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и  Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНМВ-06-10/2017, од 09. 08. 2017. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге [...]

Јавна набавка – Предмет: Услуге фиксне телефоније

2018-09-28T10:53:01+00:00 08/08/2017|јавне набавке|

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и  Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНМВ-05-13/2017 од 08. 08. .2017. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге [...]

Јавна набавка – Предмет: Одношење анималног отпада

2018-09-28T10:57:37+00:00 04/08/2017|јавне набавке|

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНМВ-05-3/2017, од 04. 08 2017. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге [...]

200 водомера замењено у планској акцији

2018-09-27T16:47:30+00:00 04/08/2017|Вести|

Од 414 интервенција на терену, колико их је ЈП „Кикинда“ имало током јула ове године, 352 односиле су се на водовод, 59 на канализацију и 3 је имало Одељење Занати. И овога пута највише бројки заузела је планирана замена водомера-200, потом кварови у водомерном шахту-65, а оних на прикључку било је 45. 10 пута се интервенисало на главном уличном воду, замењено је 8 прикључака услед квара, због смрзавања водомера у зимском [...]

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.