Monthly Archives: September 2018

Од понедељка затворен саобраћај у Србобранској улици

2018-09-29T05:57:00+00:00 29/09/2018|Вести|

У понедељак, 1. октобра, почињу радови на комплетној реконструкцији Србобранске улице, пресвлачење асфалта и уређење кишне канализације. Прва фаза измене саобраћаја кретаће се од улице Иђошки пут (државни пут I реда-13) до улице Војина Зировића. Саобраћај ће бити потпуно заустављен. Инвеститор радова је Град Кикинда, а финансијер Министарство привреде. Молимо станаре ове улице да користе паркиралишта [...]

Комплетна реконструкција пијаце у Кикинди

2018-10-11T07:02:22+00:00 28/09/2018|Вести|

Комплетна реконструкција пијаце у Кикинди, односно уређење пијачног простора и изградња пратећих објеката, започета је у јулу месецу ове године. Градска пијаца ће након више деценија добити изглед и функционалност какву наш град заслужује. Реализација пројекта одвија се фазно. Радови у првој фази подразумевају рушење старе управне зграде, рибарнице и магацина. Ламела 1 представља функционалну целину [...]

ЈП „Кикинда“ на манифестацији „Дани лудаје“

2018-10-09T10:11:53+00:00 26/09/2018|Вести|

На овогодишњим 33. „Данима лудаје“, коју је ове године посетило више десетина хиљада гостију из земље и иностранства, ЈП „Кикинда“ је представила посетиоцима своје делатности са новим билтеном, трећим по реду. Основни мотив за унапређење рада наших служби јесте задовољство корисника свих услуга. Наши суграђани, али и гости Кикинде, могли су у суботу, 22.септембра, да се [...]

Јавна набавка – Предмет: Набавка водомера

2018-11-06T08:31:14+00:00 25/09/2018|јавне набавке|

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНВВ-03-4/2018 од 25.09. 2018. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, [...]

Јавна набавка – Предмет : Штампање и корвертирање рачуна II

2018-10-25T08:37:57+00:00 25/09/2018|јавне набавке|

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНМВ 05-30/2018 од 25.09. 2018. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља [...]

9 Keys to Successful Abordnung in Job Management

2018-10-03T06:48:16+00:00 22/09/2018|Uncategorized|

Good delegation is crucial to powerful project operations. Many people involved since leaders in project control are, nevertheless , fearful of delegation. They dread that whenever they use outsourcing for, the work will not be done properly. Deadlines will not found. They can not trust effort and team-work to others; they should do most things themselves [...]

9 Keys to Successful Delegation in Job Management

2018-10-03T06:48:34+00:00 22/09/2018|Uncategorized|

Successful delegation is important to effective project operations. Many people involved since leaders in project managing are, however , scared of abordnung. They dread that any time they assign, the job will not be completed correctly. Deadlines will not be satisfied. They can not trust effort and team-work to others; they must do most things themselves [...]

Nine Keys to Successful Delegation in Project Management

2018-10-03T06:48:41+00:00 22/09/2018|Uncategorized|

Powerful delegation is essential to successful project management. Many persons involved for the reason that leaders in project management are, yet , scared of delegation. They dread that in cases where they delegate, the work won't be carried out properly. Deadlines will not connected with. They can trust cooperation and teamwork to others; they have to [...]

9 Keys to Successful Delegation in Project Management

2018-10-03T06:48:50+00:00 22/09/2018|Uncategorized|

Successful delegation is important to effective project managing. Many people involved for the reason that leaders in project operations are, nevertheless , reluctant of delegation. They dread that if they assign, the job defintely won't be completed correctly. Deadlines defintely won't be met. They cannot trust collaboration and team-work to others; they have to do most [...]

Some Keys to Successful Abordnung in Job Management

2018-10-03T06:48:57+00:00 22/09/2018|Uncategorized|

Powerful delegation is important to good project management. Many people involved seeing that leaders in project management are, yet , fearful of abordnung. They fear that if they delegate, the operate won't be performed properly. Deadlines won't be connected with. They cannot trust cooperation and team-work to others; they should do the majority of things themselves [...]

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.