После више од годину и по дана од оснивања новоформираног јавног предузећа, радом и резултатима оправдана је реформа јавних предузећа у Кикинди и потврђено да је ЈП „Кикинда“ озбиљан ентитет који је на себе преузео дугорочне обавезе.

Приоритет за наредну годину биће стављање у функцију и прилагођавање постојеће водоводне мреже постројењу за прераду воде како би сви становници имали воду по највишим стандардима. Други део инвестиција биће усмерен ка што већем смањењу губитака на мрежи, а у плану је изградња нових бунара и реконструкција пијаце у центру града. Говорећи о овим и другим инвестицијама у оквиру петогодишњег плана пословања, директор ЈП „Кикинда“, Данило С. Фурунџић, истакао је да ово јавно предузеће чека пуно посла, с обзиром на ситуацију која је затечена.

У данима када температуре увелико падају испод нултог подеока, ЈП „Кикинда“ сумирало је и завршни рачун за 2016. годину који је показао приход од 411 милиона динара, од чега је 250 милиона динара из делатности водоснабдевања и одвођења отпадних вода.

Сами приходи су очекивани. Оно због чега смо задовољни је количина инвестиција које смо остварили од тих прихода. 20 одсто утрошено је на инвестиције“, каже Данило Фурунџић, директор ЈП „Кикинда“

Када је инвестирање у питању, у шта је највише улагано у години која је на измаку?  

Ове године смо спроводили мањи део инфраструктурних радова, инвестиције су превасходно биле терцијарног карактера и служиле су за унапређење пословања, у побољшање услова рада и опреме, да бисмо могли следеће године да имамо континуиране приходе. Највише смо улагали у само пословање у погледу радних процедура, у побољшање услова рада и опреме, контроле рада- евиденције радног времена и контроле сигурносних објеката нашег система…Доста се улагало у ИТ, пре свега у погледу евиденције кварова и дигитализације водоводне мреже. Када су инфраструктурна улагања у питању, ове године успели смо да заменимо 1 километар водоводне мреже, опремили смо бунаре у 6 села аутоматским начином дезинфекције воде чиме је микробиолошка неисправност воде смањена са 25 на чак 7 одсто за временски период од 6 месеци, реновирали све објекте унутар комплекса предузећа, а радимо и константну замену водомера које смо ове године уградили у 3000 домаћинстава, што се претходних година није радило. Купили смо електромагнетне мераче протока воде са којима су сви наши бунари сада опремљени да би имали прецизне податке о потрошњи воде. Увелико радимо на евиденцији потрошача и поставци потрошачке матрице на своје место, што је важно када буде изграђена фабрика воде, јер вода која није наплаћена тада би представљала озбиљнији трошак него сада. Очекујем да до 2019. године посао око изградње фабрике воде буде завршен.

У години која је на измаку, поред сумирања резултата старе, праве се и планови за наредну годину. Шта је ЈП „Кикинда“ планирало у погледу пословања за 2017.?

Велике инвестиције тек предстоје у години пред нама, у сарадњи са локалном самоуправом и покрајином. Све инвестиције раде се у циљу прилагођавања постојеће мреже како би могла да се прикључи на фабрику воде, а други део инвестиција биће усмерен ка што већем смањењу губитака на мрежи.

Следеће године планирамо инвестиције на реконструкцији 5 километара водоводне мреже које можемо да поделимо у две групе: инвестиције до 500 метара које ће ЈП „Кикинда“ радити самостално, и замена цеви у дужини преко 500 метара које ће бити додељене приватном сектору који тај посао ради јефтиније од нас. Уопште, цела идеја пословања предузећа усмерена је ка томе да свугде где постоји приватна иницијатива буде омогућено да и приватни сектор ради, што је у складу са идејом смањења броја запослених у јавном сектору. Штитићемо интересе предузећа и све што можемо ћемо да outsorce-ујемо ради смањења трошкова, да би нам остао капитал који ћемо да улажемо назад у мрежу. Да се не би поновила грешка из старих предузећа, јер све анализе које смо урадили показале су да је раније све одлазило на плате, одржавање социјалног мира, а да ништа није улагано даље у систем. Тако су се „појеле“ не једна, него више фабрика воде. Планирамо изградњу и два бунара за чије улагање ће бити потребно око 100 хиљада евра. Улагања ће бити и у погледу аутоматизације преосталих девет бунара у селима, на увођењу контроле-SCADA система на тим бунарима.
Са Републичком агенцијом за развој имамо потписан уговор за изградњу станова у Блоку Д2 у Микронасељу, на месту некадашњег напуштеног градилишта. Искрено се надам да ћемо следеће године, уколико нам буду одобрена средства, почети изградњу новог стамбеног објекта. Реконструкција главне пијаце, такође је један од приоритета.

                                                                                                               pijaca

Реконструкција пијаце у центру града најављена је за 2016. годину, међутим, како је речено, радови ће почети са првим лепшим данима у 2017. Шта подразумева пројекат изградње нове пијаце?

Радови су одложени због проблема око имовинско-правних односа два објекта која су у приватном власништву, у питању су млекара и кафана. Да бисмо све ефикасно реализовали, избегли смо процес експропријације на који власници локала имају право, што би продужило време до самог добијања грађевинске дозволе. Због тога смо ушли у процес који је договорен, а то је да се обави замена локала. Ту кочницу смо отклонили, тако да можемо да очекујемо са проласком зиме прве грађевинске радове на месту пијаце. Они су подељени у три фазе: биће изграђена зелена затворена пијаца, затворена тржница и робна пијаца. Уз помоћ локалне самоуправе, највероватније ће се реновирати и пешачки простор испред пијаце који ће се инкорпрорирати у прелепу пешачку зону коју Кикинда има данас. Из локалног буџета за реконструкцију пијаце планирано је 40 милиона динара, а за остатак ћемо аплицирати на покрајинским конкурсима.

Често се апострофирало у јавности да је у ЈП „Кикинда“ успостављен нов начин рада и да је унапређен рад служби. На који начин је то урађено?

Стање које смо затекли у службама старих предузећа карактерисала је једна доста лоша опремљеност, пре свега у погледу алата, опреме за рад, процедура и начину извештавања. Ми смо доста улагали у обуку запослених, у набавку опреме за контролу-наша Служба хитних интервенција сада снима на терену и директно уносе стање мреже и кварове путем GPS-а, сва наша возила сада имају GPS уређаје-за контролу кретања и потрошње што се подразумева у модерном пословању, аутоматизована је контрола и потрошња материјала из магацина. Све то раније није постојало. Највише се улагало у опрему, од PDA уређаја које смо купили за паркинг па до HTZ опреме. Системски је улагано и све време је праћено уз израду процедура и стандарда.

Значајне уштеде у буџету општине Кикинда, остварени циљеви, брига о запосленима, припреме система за изградњу фабрике воде и друге значајне инвестиције – приоритети су у руковођењу Данила Фурунџића, директора ЈП „Кикинда“ које је за само седам месеци од оснивања успело да оправда реформу јавних предузећа обједињењем делатности некадашњих пет.

Преузимање дужности директора и кадровске промене на челу куће увек изазивају посебну пажњу. С обзиром на сложене услове пословања настале потпуно новим начином рада од доласка Данила Фурунџића на чело ЈП „Кикинда“, питали смо га какво је укупно стање предузећа и како би оценио пословање нове фирме.

– Задовољни смо пословањем Јавног предузећа „Кикинда“ у ових седам месеци јер је остварен део циљева које смо себи поставили његовим формирањем. Започет је процес ликвидације четири јавна предузећа и једне агенције, а остварена је и уштеда у буџету општине Кикинда од око 500 милиона динара. Фирме које су функционисале раније имале су трошкове од 850, а садашње предузеће има трошкове од 359 милиона динара. За плате је издвајано 236 милиона динара, а сада 162.
Од маја до децембра ова фирма остварила је 220 милиона динара прихода.

ЈП „Кикинда“ послује самостално, и у 2016. години очекујемо 360 милиона динара прихода од којих је 310 милиона директно из комуналне делатности, а 40 су остали приходи. С обзиром на то да ће 10 одсто средстава бити утрошено за инвестирање локална самоуправа помоћи ће нам да улажемо у даљи развој. Инвестиције делимо на оне које ће помоћи да систем функционише и оне за даљи развој, које се први пут остварују. Најзначајнија инвестиција у наредној години је изградња фабрике воде односно отпочињање другог круга преговора са КФW банком које подразумева израду главног пројекта, препарцелацију, адаптацију канализационе мреже, а почетак изградње очекујемо 2018. године.

Осим инвестиције за изградњу фабрике воде, који ће још бити правци кретања ЈП „Кикинда“ по том питању у наредном периоду?

– Буџетом за наредну годину у реконструкцију пијаце у центру града уложиће се 40 милиона динара. Концепт кикиндске пијаце мени је занимљив и као грађанину и као архитекти. Кикиндска пијаца има 3.500 квадратних метара и постојао је пројекат којим би се она проширила на 10 хиљада квадрата, што није оправдано, иако је положај пијаце веома добар. У наредној години планира се и изградња производне хале у некадашњем ЈКП „6.октобар“ кроз приватно-јавно партнерство и изградња стамбене зграде у Микронасељу у Блоку Д. У оквиру сарадње са локалном самоуправом предстоји нам завршетак изградње објекта у Блоку Ц2 и почетак градње друге зграде у оквиру овог Блока. Ту је и уређење више индустријских зона, подизање Слободне царинске зоне за коју ћемо ми израдити урбанистички план и уређивање терена за будуће кориснике. Планирамо и аутоматизацију хлорисања бунара за пијаћу воду за које ће уско бити повезана будућа фабрика воде. Санираће се и канализациона црпна станица у улици Цара Душана у коју су последњи пут уложена средства 1969. године. Приводи се крају и адаптација управне зграде Јавног предузећа „Кикинда“, некадашње зграде „6.октобра“, а наредне је у плану потпуно реновирање свих објеката у некадашњем Комуналном предузећу, те стављање у функцију некадашњег „Расадника“, зграде некадашње „Дирекције за изградњу града“, Агенције за пољопривреду и малу привреду.

Развој фирме приоритет

Сви сектори које имамо у фирми припремили су циљеве и активности које су неопходне у наредних 10 година. Поделили смо их на оне најважније односно најургентније и најкритичније, потом на оне које ће довести до побољшања наплате и самог пословања и последње су оне које ће довести до развоја. У зависности од средстава са којима располажемо одређујемо када ћемо започети са пословима, а наредне године то су најхитнији послови. Наш највећи проблем, након преузмања, био је тај што запослени нису знали чиме располажу и које ресурсе имају. Примера ради у општини имамо већи број водомера од оних које фактуришемо, односно имамо потрошаче који нису у евиденцији – напомиње Фурунџић.

Са становишта наплате, да ли првих седам мецеси пружају основ за оптимизам?

-Приливи ЈП „Кикинда“ на почетку су били 160 милиона динара од чега је наплаћено 123. У оквиру основне комуналне делатности водоснабдевања и канализације, наплата домаћинстава је на нивоу од 80 процената док је нешто нижи проценат код правних субјеката. У предстојећем периоду биће предузете конкретне мере које би требало да смање проценат ненаплаћених потраживања. У осталим делатностима наплата је задовољавајућа, а истакао бих наплату пијачних услуга од преко 90 одсто.

Откако сте на челу ЈП „Кикинда“ јавности је послата снажна порука да ће доћи до заокрета у пословању и према потрошачима, пре свега из категорије домаћинство, али и према запосленима. Молим Вас да образложите шта та брига о запосленима подразумева.

– Свестан сам времена у ком живимо, али унапређење услова рада за сваког запосленог мој је приоритет. Када ми је поверено место првог човека у ЈП „Кикинда“ преузео сам и одговорност и бригу о запосленима. Такође, сматрам и да је обавеза сваког руководиоца да брине о свему у организационом делу којим руководи, а пре свега о запосленима. Моја идеја је да се створи систем који ће функционисати на такав начин да сваки запослени осети да колектив у којем ради има хуман приступ њему.

Сарадња са Синдикатом, у том светлу, може бити један од важних стубова бриге о запосленима. Како видите тај дијалог у будућности?

– Сарадњу са Синдикатом схватам веома озбиљно. Када сам именован на место директора ЈП „Кикинда“ представници Синдиката су били међу првима са којима сам разговарао. Договорили смо поједине видове сарадње на начин да се надопуњујемо у бризи за запослене. Још је можда рано да причамо о конкретним акцијама и резултатима, али ускоро ће се видети да онај запослени који одговорно и поштено ради свој посао не мора да се брине за своје место у ЈП „Кикинда“.

Порука запосленима

–Позивам све запослене да дају себи шансу кроз допринос да ЈП „Кикинда“ подигнемо на заиста висок професионални ниво. Ако се тако будемо понашали, резултати неће изостати ни за предузеће у ком радимо, ни за сваког запосленог који од свог поштеног рада храни своју породицу. То би требало да буде лични интерес, а време ће показати да ли је радно место у ЈП „Кикинда“ било нечије ухлебљење или је професионализам и доказивање у струци био мотив за запослење у оваквом систему.