noimage_cir
Даница Сантовац - биографија
Danica Santovac

Даница Сантовац је завршила Економски факултет у Београду. Њен први посао (1986-1992)  био је у оквиру рачунског центра  ИПП „Банат“ где је радила као програмер .

Маја 1992. године прелази у тадашњи Фонда за грађевинско земљиште Кикинда и ради на финансијско-информатичким пословима. Од  октобра 1992, због потреба службе, старешине је пребацују на место руководиоца АОП-а у општинску управу Кикинда. Од априла 1995. па до новембра исте године обавља паралелно послове руководиоца службе АОП-а у општинској упaрави Кикинда и послове вршиоца дужности директора Дирекције за општинске робне резерве Кикинда.

Од новембра 1995. па до краја 1999. године била је на функцији директора Дирекције за општинске робне резерве Кикинда. По разрешењу дужности директора распоређена је на радно место шефа буџета у општинској управи Кикинда, а након тога радила је као Самостални стручни сарадник за привреду у истом органу, при Секретаријату за урбанизам и привреду.

Октобра 2004. године постављена је на место начелника за финансије у општинској управи Кикинда да би  после организационих промена то радно место добило назив Секретар за финансије, а због нових организационих промена, од септембра 2008. године распоређена је на место Секретара за финансије.

Од  јануара 2009. године обављала је послове пореског инспектора у новоформираном Секретаријату локалне пореске администрације у општинској управи Кикинда где је радила до октобра 2013. године када је именована за вршиоца дужности директора ЈП „Дирекција за изградњу града“ Кикинда.

Од 12.06.2015. године, када је „Дирекција за изградњу града“ ушла у поступак ликвидације, прелази у новоформирано ЈП „Кикинда“ где обавља функцију руководиоца Интерне контроле, а након тога функцију помоћника директора.