Loading...

ИНЖЕЊЕРИНГ

ИНЖЕЊЕРИНГ 2018-10-03T05:15:38+00:00

Сектор инжењеринга и инвестиција формирана је са идејом и циљем да прати комплетан процес уговарања и изградње објеката. Иза запослених у овом сектору је дугогодишње искуство и мотив да се струком баве на исти начин на који то раде у развијеној Европи.

У сектору раде  људи који имају искуства у раду на:

 • изради урбанистичке документације, пројектовању,
 • изградњи и одржавању објеката нискоградње и високоградње и пројектовању,
 • изградњи и одржавању саобраћајне сигнализације и опреме на друмским и градским саобраћајницама и раскрсницама.

Служба инжењеринга је показала стручност у решавању проблема у следећим областима:

 • Саветовању и инжењеринг услугама за потребе инвеститора
 • Консултантским услугама за прибављање одговарајућих дозвола
 • Изради свих врста техничке документације, скупа пројеката који се израђују за: утврђивање концепта, разраде услова, начина изградње објекта и за потребе одржавања
 • Пословима припреме, реализације, надзора и управљања пројектима
 • Организације лиценцираног стручног надзора
 • Вршења надзора над наменским трошењем кредитних средстава, и инсвеститорски надзор изградње
 • Обављања техничког прегледа објеката
 • Пројектовања свих објеката за које нису потребне посебне лиценце
 • Израде пројеката ентеријера
 • Израде студије исплативости
 • Израде пројеката за пејзажноархитектонско уређење слободних простора
 • Извођења радова мањег захвата
 • Организације градилишта
 • Надзора (пројектантског и грађевинског)
 • Праћења буџета и осталих финансија у току градње
 • Опремања објеката у складу с пројектима
 • Информатичких услуга за послове који се односе на израду стратегија развоја саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре
 • Саветовања око израде и наручивања просторних и урбанистичких планова
 • Саветовања, планирања и организације одржавања, опремања и газдовања системом зеленила општине
 • Саветовања, планирања и организације одржавања, опремања и изградње грађевинског, осталог и јавног земљишта
 • Саветовања, планирања и организације одржавања, опремања и изградње мреже водоснабдевања и мреже одвода употребљених вода
 • Саветовања, планирања и организације одржавања, опремања и изградње саобраћајне мреже
 • Саветовања, планирања и организације одржавања, опремања и изградње осталих инфраструктурних мрежа (енергетских, телекомуникационих и сл.)
 • Саветовања, планирања и организације одржавања, опремања и изградње јавних објеката и објеката социјалне инфраструктуре
 • Организације тендера
 • Управљање јавним путевима и површинама у општини Кикинда

 

 

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.