Јавна набавка, Предмет: Канцеларијски материјал

Јавна набавка, Предмет: Канцеларијски материјал

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 145-033, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Трг српских добровољаца 11, покреће поступак јавне набавке мале вредности (добра) – Канцеларијски материјал по партијама

Предмет јавне набавке су добра: Канцеларијски материјал

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документацијe 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору II

Обавештење о закљученом уговору III

 

2018-09-28T06:05:27+00:00 18/01/2016|јавне набавке|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.