Јавна набавка, Предмет: Конкурсна документација набавка добара горива за возила (бензин, дизел) – ЈН бр. 231-1/2015

Јавна набавка, Предмет: Конкурсна документација набавка добара горива за возила (бензин, дизел) – ЈН бр. 231-1/2015

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.1.1.6 од 21.мaja 2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.1.1.6 од 21.маја 2015.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАБАВКА ДОБАРА ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА ( БЕНЗИН, ДИЗЕЛ) – ЈН бр. 231-1/2015

Јавни позив

Конкурсна документација

2018-09-28T06:12:30+00:00 23/06/2015|јавне набавке|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.