Јавна набавка, Предмет: НАБАВКА ДОБАРА ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА ( БЕНЗИН, ДИЗЕЛ) ЈН бр. ЈНВВ-03-1/2016

Јавна набавка, Предмет: НАБАВКА ДОБАРА ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА ( БЕНЗИН, ДИЗЕЛ) ЈН бр. ЈНВВ-03-1/2016

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНМВ-03-1/2016 од 01. 02. 2016. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

НАБАВКА ДОБАРА ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА ( БЕНЗИН, ДИЗЕЛ) ЈН бр. ЈНВВ-03-1/2016

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације II

Одлука о додели уговора

2018-09-28T06:04:11+00:00 02/02/2016|јавне набавке|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.