Јавна набавка, Предмет: Набавка и испорука електричне енергије ЈНВВ бр. 231-2/2015

Јавна набавка, Предмет: Набавка и испорука електричне енергије ЈНВВ бр. 231-2/2015

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, члана 2. Правилникa о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНВВ-231-2/2015 од 15.06.2015. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ саставља следећу

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за отворени поступак – Набавка и испорука електричне енергије ЈНВВ бр. 231-2/2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору 

2018-09-28T06:12:54+00:00 22/06/2015|јавне набавке|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.