Јавна набавка – Предмет: Набавка нафтних деривата-горива

Јавна набавка – Предмет: Набавка нафтних деривата-горива

На основу члана 61.Закона о јавним набавкама,(Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). ичлана 6.Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених условаи Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.JНВВ-3-3/2017од 03. 02. 2017. године,Наручилац –ЈПза комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за отворени поступак –Набавка нафтних деривата -горива бр. ЈНВВ бр. 3-3/2017 ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда Иђошки пут4, покреће поступак јавне набавке (добра): Набавка нафтних деривата-горива

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

2018-09-28T05:31:34+00:00 06/03/2017|јавне набавке|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.