Јавна набавка, Предмет: Резервни делови за возила и радне машине

Јавна набавка, Предмет: Резервни делови за возила и радне машине

На основу члана 61.Закона о јавним набавкама,члана 6.Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених условаиОдлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 1.1.4 –230-4/2015, Наручилац –ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ саставља следећу

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, Трг српских добровољаца 11, покреће поступак јавне набавке мале вредности (добра) – Резервни делови за возила и радне машине

Преузмите јавни позив

Преузмите конкурсну документацију

Обавештење о закљученом уговору-I партија

Обавештење о закљученом уговору-II партија

Обавештење о закљученом уговору-III партија

2018-09-28T06:11:08+00:00 30/06/2015|јавне набавке|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.