Јавна набавка – Предмет: Тонери и канцеларијски материјал

Јавна набавка – Предмет: Тонери и канцеларијски материјал

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНМВ 06-23/2018 од 22.03. 2018. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће  поступак јавне набавке  мале вредности (добра)
Предмет јавне набавке су добра: Тонери и канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Нови позив за подношење понуда

Нова конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка за Партију II

Обавештење о обустави поступка јавне набавке  Партије II

Обавештење о закљученом уговору – партија I

2018-09-27T15:39:48+00:00 22/03/2018|јавне набавке|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.