Јавна набавака – Предмет: Услуге чишћења пословних просторија

Јавна набавака – Предмет: Услуге чишћења пословних просторија

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНМВ-.05-20/2017.од 21. 03. 2017. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Предмет ЈНМВ 05-20/2017 је: Услуге чишћења пословних просторија

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Конкурсна документација_пречишћен текст

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_Пријава

Измена и појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

2018-09-28T05:24:00+00:00 21/03/2017|јавне набавке|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.