Јавна набавка, Предмет: Услуге осигурања имовине, моторних возила (каско и аутоодговорност), колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја , колективно додатно здравствено осигурање заслучај тежих болести и хируршких интервенција и осигурање од одговорности из делатности за период од годину дана-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

Јавна набавка, Предмет: Услуге осигурања имовине, моторних возила (каско и аутоодговорност), колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја , колективно додатно здравствено осигурање заслучај тежих болести и хируршких интервенција и осигурање од одговорности из делатности за период од годину дана-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

На основу члана 61.Закона о јавним набавкама и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНВВ-233-1/2015, Наручилац –ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге “Кикинда,, саставља следећу

 

                                                           КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда Трг српских добровољаца 11, покреће поступак јавне набавке (услуге): Услуге осигурања имовине, моторних возила (каско и аутоодговорност), колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја , колективно додатно здравствено осигурање заслучај тежих болести и хируршких интервенција и осигурање од одговорности из делатности за период од годину дана-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

2018-09-28T06:07:20+00:00 02/12/2015|јавне набавке|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.