Јавна набавка, Предмет: Услуге ревизије годишњих рачуна

Јавна набавка, Предмет: Услуге ревизије годишњих рачуна

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 1.2.2, ЈНМВ 229-2/2015, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, саставља следећу

                                                      КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда, Трг српских добровољаца 11, интернет страница www.jpkikinda.rs, покреће поступак јавне набавке мале вредности (услуге) Услуге ревизије годишњих рачуна

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

2018-09-28T06:09:47+00:00 08/09/2015|јавне набавке|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.