Јавна набавка – Предмет: Водоводни материјал

Јавна набавка – Предмет: Водоводни материјал

На основу члана 61.Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 6.Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених условаи Одлуке о покретању поступка јавненабавке од 28. 03. 2017. године, Наручилац –ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

                                                                                                                             КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

                                                                                                      за отворени поступак –Набавка водоводног материјала

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, Иђошки пут 4, покреће отворени поступак јавне набавке (добра) –Набавка водоводног материјала

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

2018-09-28T05:22:47+00:00 28/03/2017|јавне набавке|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.