Јавна набавка: Предмет – Радови на инфраструктурним објектима – Ремонт расхладних витрина у зоохигијени

Јавна набавка: Предмет – Радови на инфраструктурним објектима – Ремонт расхладних витрина у зоохигијени

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНМВ 04-3/2019. II од 01.02. 2019. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће  поступак јавне набавке  мале вредности (добра)
Предмет јавне набавке су добра: Радови на инфраструктурним објектима – Ремонт расхладних витрина у зоохигијени

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

2019-02-14T04:52:17+00:00 01/02/2019|јавне набавке|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.