Кабинет директора

Иђошки пут 4, 23300 Кикинда I Телефон: +381230-422-760 I Mail: kabinet@jpkikinda.rs I Мail: info@jpkikinda.rs

Сектор водовода и канализације

Иђошки пут 4, 23300 Кикинда | Телефон: +381230-422-760 | Mail: sektor.vik@jpkikinda.rs

Служба водовода

Иђошки пут 4, 23300 Кикинда I Телефон: +381230/422-760 I Mail: sluzba.vodovod@jpkikinda.rs

Служба канализације

Иђошки пут 4, 23300 Кикинда I Телефон: +381230/422-760 I Mail: sluzba.kanalizacija@jpkikinda.rs

Служба набавке

Иђошки пут 4, 23300 Кикинда I Телефон: +381230/422-760 I Mail: sluzba.nabavki@jpkikinda.rs

Сектор за комерцијалне послове

Иђошки пут 4, 23300 Кикинда I Телефон: +381230-422-760 I Позивни центар: 062/ 8844 891; 062/ 8844 888 I Mail: komercijala@jpkikinda.rs

Сектор за финансијске, кадровске и опште правне послове

Иђошки пут 4, 23300 Кикинда I Телефон: +381230-422-760 I Mail: finansije@jpkikinda.rs Mail: podrskа@jpkikinda.rs

Служба ИМС

Иђошки пут 4, 23300 Кикинда I Телефон: +381230-422-760 I Mail: sluzba.ims@jpkikinda.rs

Сектор управљања јавним површина

Бранка Радичевића 8, 23300 Кикинда I Телефон:+381230-316-066 I Mail: sektor.javne.povrsine@jpkikinda.rs

Сектор одржавања јавних површина

Бранка Радичевића 8, 23300 Кикинда I Телефон:+381230-316-066 I Mail: sluzba.javne.povrsine@jpkikinda.rs Mail: pijaca@jpkikinda.rs

Служба паркинга

Бранка Радичевића 8; 23300 Кикинда I Телефон: +381230-316-065; Благајна: +381230-22-155 I Mail:parking.servis@jpkikinda.rs

Служба гробља

Краљевића Марка ББ, 23300 Кикинда I Тел: +381230-426-741 I Mail: groblje@jpkikinda.rs

Служба зоохигијене

Тополски пут 10, 23300 Кикинда I Тел: +381230-404-631 I Mail: zoohigijena@jpkikinda.rs

General Data Protection Officer
Лице задужено за заштиту података о личности

Иђошки пут 4, 23300 Кикинда I Тел: +381230-422-760 локал 124 I Mail: gdpo@jpkikinda.rs