КОНТАКТ

КОНТАКТ 2018-09-27T16:20:09+00:00

Кабинет директора

Иђошки пут 4, 23300 Кикинда I Телефон: +381230-422-760 I Мејл: kabinet@jpkikinda.rs I Мејл: info@jpkikinda.rs

Сектор водовода и канализације

Иђошки пут 4, 23300 Кикинда | Телефон: +381230-422-760 | Мејл: sektor.vik@jpkikinda.rs

Служба водовода

Иђошки пут 4, 23300 Кикинда I Телефон: +381230/422-760 I Мејл: sluzba.vodovod@jpkikinda.rs

Служба канализације

Иђошки пут 4, 23300 Кикинда I Телефон: +381230/422-760 I Мејл: sluzba.kanalizacija@jpkikinda.rs

Служба грађевинско-занатских радова

Иђошки пут 4, 23300 Кикинда I Телефон: +381230/422-760 I Мејл: sluzba.gradjevinski.radovi@jpkikinda.rs

Служба набавки

Иђошки пут 4, 23300 Кикинда I Телефон: +381230/422-760 I Мејл: sluzba.nabavki@jpkikinda.rs

Сектор комерцијале

Иђошки пут 4, 23300 Кикинда I Телефон: +381230-422-760 I Позивни центар: 062/ 8844 891; 062/ 8844 888 I Мејл: komercijala@jpkikinda.rs

Сектор за економске и финансијске послове

Иђошки пут 4, 23300 Кикинда I Телефон: +381230-422-760 I Мејл: finansije@jpkikinda.rs

Служба подршке

Иђошки пут 4, 23300 Кикинда I Телефон: +381230-422-760 I Мејл: sektor.podrske@jpkikinda.rs

Служба за интегрисани менаџмент систем (ИМС)

Иђошки пут 4, 23300 Кикинда I Телефон: +381230-422-760 I Мејл: sluzba.ims@jpkikinda.rs

Служба пијачних услуга

Бранка Радичевића 8, 23300 Кикинда I Телефон пијаца: +381230-316-066 I Мејл: pijaca@jpkikinda.rs

Сектор за управљање и одржавање јавних површина

Бранка Радичевића 8, 23300 Кикинда I Телефон:+381230-316-066 I Мејл: sektor.javne.povrsine@jpkikinda.rs

Служба одржавања јавних површина

Бранка Радичевића 8, 23300 Кикинда I Телефон:+381230-316-066 I Мејл: sluzba.javne.povrsine@jpkikinda.rs

Служба паркинга

Бранка Радичевића 8; 23300 Кикинда I Телефон: +381230-316-065; Благајна: +381230-22-155 I Мејл:parking.servis@jpkikinda.rs

Служба гробља

Краљевића Марка ББ, 23300 Кикинда I Тел: +381230-426-741 I Мејл: groblje@jpkikinda.rs

Служба зоохигијене

Тополски пут 10, 23300 Кикинда I Тел: +381230-404-631 I Мејл: zoohigijena@jpkikinda.rs

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.