МИЛАН МАКИВИЋ-технички директор

МИЛАН МАКИВИЋ-технички директор 2018-10-03T05:05:04+00:00

Милан Макивић је дипломирани инжењер геологије за хидрогеологију. Рођен је (1980) у Кикинди, где је завршио средњу Техничку школу, електро-технички смер, а дипломирао је (2008) на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду на одсеку геологија, смер хидрогеологија.

Од априла 2004. до августа 2007. године ради као сарадник/помоћник у Министарству финансија Пореска управа, Регионални центар Београд, где је обављао послове сарадника вишим инспекторима канцеларијске контроле за правна и физичка лица.

Током 2009. године био је управник градилишта за фирму „Геосонда-хидрогеологија“ а.д. у Београду где је био одговоран за пројектовање и извођење радова изградње истражно-експлоатационих бунара.

Од 2009. до 2011. године радио је посао координатора (руководиоца) радова за „Aqua-mdm“ doo из Новог Сада на изради програма ревитализације и санације водозахватних објеката, изградње водозахватних објеката за разне намене (водоснабдевање, дренирање).  Обављао је послове организације, руковођења и контроле извођења радова уз израду пратеће пројектно-техничке документације.

Од 2011. до 2013. године радио је самостални пројектант у фирми „Технохидросфера“ doo из Беочина где је радио на изради пројектно-техничке документације из области хидрогеологије, руковођењем извођења истражних радова, вршењу стручног надзора према пројектима.

Од 2013. до 2016. године у ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица био је надлежан за ресурс подземних вода које се експлоатишу са свих изворишта за потребе јавног водоснабдевања на територији општине Суботица. Организовао је и спроводио мониторинг и заштиту подземних вода, водио базу података и катастра изворишта и билансирање водног ресурса, праћење стања водозахватних објеката и управљање режимом експлоатације изворишта, планско-превентивно одржавање водозахватних објеката, које укључује организацију и спровођење хидродинамичких тестирања са пратећом стручном обрадом добијених података, израду и спровођење програма ревитализације бунара, обављао је стручни надзор над израдом нових бунара.

Од 2016. године запослен је у ЈП „Кикинда“ на месту руководиоца Сектора водовода и канализације, а од новембра 2017. године обавља функцију техничког директора.

Учесник је тимова за истраживање, планирање, развој и инвестиције.

Поседује лиценце одговорног пројектанта хидрогеолошких подлога и објеката (392) и одговорног извођача радова на изради хидрогеолошких подлога (492).

До сада је аутор, сарадник и саветник на више од 70 радова пројектовања и извођења из области водоснабдевања.

Члан је Друштва геолошких инжењера и техничара Србије, Српског геолошког друштва и Инжењерске коморе Србије.

Повремени је члан Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса на територији Аутономне покрајине Војводине.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.