Оглас о издавању у закуп пословног простора-киоска

Оглас о издавању у закуп пословног простора-киоска

О Г Л А С 
O издавању у закуп пословног простора путем јавног надметања

 

Издаје се пословни простор- Киоск у Кикинди у виђеном стању ( закупац сноси све трошкове привођења локала намени): погодан за обављање делатности Цвећаракоји се налази на платоу испред капеле на Мокринском гробљу димензије 6х2,4м2, површине: 14,4м2. Локал-Киоск се издаје на 2 године. Почетна цена закупнине износи: динарска противвредност 70 евра по средњем курсу НБС на дан уплате. Закупнина се плаћа до 5. у месецу за текући месец.

На јавном надметању могу да учествују сва домаћа и страна правна и физичка лица.
Сваки учесник „Огласа јавног надметања“ треба да уплати ЈЕМСТВО за локал који лицитира у висини од 25.000 динара на рачун 160-0000000422675-35 ЈП “Кикинда“ код Banca Intesa a.d. Beograd , на дан одржавања јавног надметања.

Пријаве на Оглас подносе се ЈП “Кикинда“ Кикинда, Трг српских добровољаца 11 с назнаком “за Комисију за пословни простор ЈП “Кикинда“ “За Оглас“ до 10.02.2016 године.

Пријава треба да садржи све податке о подносиоцу / тачан назив предузећа, односно радње, седиште односно адреса становања, име овлашћеног лица за заступање, и писмену изјаву да ће пословни простор прузети у виђеном стању.

Јавно надметање ће се одржати 11.02.2016 године у ЈП “Кикинда“ Кикинда на адреси Трг српских добровољаца 11 (I спрат) са почетком у 11 часова.

За сва информације у вези са пријавом обратите се правној служби ЈП“ Кикинда“ на телефон 0230/22-509 . Киоск можете видети погледати сваког радног дана од 7-15 часова- телефон 426-741.

2018-10-04T07:32:37+00:00 27/01/2016|Вести|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.