Организација

 • Надзорни
  одбор
  • Директор
   • Финансијско управљање и
    контрола
    • Кабинет
     управе
     • Служба
      информатике
     • Сектор
      комерцијале и
      позивног центра
     • Сектор за
      економске и
      финансијске
      послове
     • Сектор за остале
      комуналне
      делатности
     • Сектор за опште
      правне послове,јн
      и административне
      послове
     • Сектор за
      управљање
      инвестицијама
      и инжењеринг
     • Сектор за
      инфраструктуру
      водовода,
      канализације и
      атмосферске
      канализације
 • Сектор комерцијале
  и
  позивног центра
  • Служба
   комерцијале
  • Служба
   позивног центра
 • Сектор за
  остале
  комуналне
  делатности
  • Служба
   Зоохигијене
  • Служба
   одржавања
  • Служба
   гробља
  • Служба
   механизације и
   општих послова
  • Служба управљања
   јавним површинама
 • Сектор за
  инфраструктуру
  водовода
  канализације и
  атмосферске канализације
  • Служба мреже
   инфраструктуре
  • Служба одвођења
   и
   пречишћавања
   атмосферских и
   отпадних вода
 • Сектор за
  управљање
  инвестицијама
  и инжењеринг
  • Служба
   инвестиција
  • Служба
   инжењеринга
 • Служба мреже
  инфраструктуре
  • Одељење
   производње воде
  • Одељење
   хитних
   интервенција
  • Одељење замене,
   сервисирање и
   баждарење водомера
 • Служба
  комерцијале
  • Одељење
   благајни
  • Одељење
   наплате
   услуга
  • Одељење
   контроле потрошача
 • Служба
  механизације и
  општих послова
  • Одељење
   механизације
  • Одељење
   општих послова
 • Служба
  одржавања
  • Одељење
   заната
  • Одељење
   мануелног рада
 • Служба одвођења
  и
  пречишћавања
  атосферских и
  отпадних вода
  • Одељење постројења
   за пречишћавање
   отпадних вода и
   фекалних црпних станица