Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, преузимањем дела делатности Општинске стамбене агенције, води евиденцију и наплату закупа пословног простора и станова у јавној својини Града Кикинде.

У фонду пословног простора корисника општине Кикинда налази се 127 локала са укупном површином од 7.150м². Општина Кикинда је подељена на четири зоне.

Један од циљева ЈП „Кикинда“ је и ширење зоне пословања прилагођавање самосталним делатностима малих и средњих предузећа чиме би се повећао број радних места и утицало на бољи стандард грађана.