STAMBENO POSLOVANJE

Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“, preuzimanjem dela delatnosti Opštinske stambene agencije, vodi evidenciju i naplatu zakupa poslovnog prostora i stanova u javnoj svojini Grada Kikinde.
fondu poslovnog prostora korisnika opštine Kikinda nalazi se 127 lokala sa ukupnom površinom od 7.150m². Opština Kikinda je podeljena na četiri zone. Jedan od ciljeva JP „Kikinda“ je i širenje zone poslovanja prilagođavanje samostalnim delatnostima malih i srednjih preduzeća čime bi se povećao broj radnih mesta i uticalo na bolji standard građana.

Kontakt pozivnog centra

Adresa: Iđoški put 4, Kikinda

Telefon: 0230/422-760

Elektronska pošta: call.centar@jpkikinda.rs