Одељење Водовода и канализације ЈП „Кикинда“ у јуну је имало 565 интервенција од којих се 534 односило на радове у делатности водовода, док се за канализационе услуге излазило на терен 31 пут.

У планираној замени водомера постављено је 341 ново бројило, а у редовним радним активностима 67.
Због кварова у водомерном шахту, грађани су се Позивном центру обратили 59 пута, за сметње на прикључку 29, на главном уличном воду 7, а израђено је и 6 нових прикључака.

Фекална канализациона мрежа одгушена је 12 пута током јуна, док се за пражњење септичких јама у привреди и домаћинствима излазило на терен по 7 пута, а за одгушење атмосферске канализационе мреже 5. У истом периоду је са водоводне мреже искључено 12 корисника због дуговања , док су поново прикључена два домаћинства.

Одељење заната променило је 5 поклопаца на шахтовима.

ЈП „Кикинда“ обављало је и редовно испирање атмосферске и фекалне канализационе мреже.

ЈП „Кикинда“ пустило је данас у рад аутоматско хлорисање воде из бунара у МЗ Руско Село.

Основна предност аутоматског начина хлорисања је бољи квалитет воде и уштеда новца, јер има такву функционалну особину да аутоматски, без учешћа радника, од висококонцентрованог хлорног раствора справља раствор који је најпогоднији за практичан рад. Циљ је да се сагледају технолошка решења квалитета воде у селима.

У априлу ове године ЈП „Кикинда“ пустило је у рад аутоматско хлорисање воде из бунара и у МЗ Мокрин, а у јуну у МЗ Банатска Топола.

До краја године према истом принципу функционисаће још 2 бунара, а у 2017.-десет.