GROBLJE

Misija Javnog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“ je i da omogući dostojanstven poslednji ispraćaj preminulih, da pruži razumevanje i pomoć ožalošćenima, kao i da čuva i neguje sećanja na pretke. Preduzeće iskazuje posvećenost, poštovanje, razumevanje i brigu za svakog klijenta, porodicu i njihove potrebe.
JP „Kikinda“ je jedino nadležno da u skladu sa Zakonom o komunalnoj delatnosti brine o sahranjivanju i drugim pogrebnim uslugama, uređenju i održavanju groblja koje su mu kao delatnosti poverena od strane osnivača.
Javni uvid u grobna mesta i verske objekte u Kikindi omogućen je u GIS-u (Geografskom informacionom sistemu), namenjenom za upravljanje prostorno orijentisanim podacima.
Dogovor o uslovima plaćanja i konačno zaključivanje pogrebnih usluga i prodaju grobnih mesta, kao i uputstva za izdavanje saglasnosti za izvođenje građevinsko-kamenorezačkih radova na Centralnom groblju moguće je isključivo u kancelariji Službe groblja koja se nalazi u ulici Kraljevića Marka bb, uz overu i primopredaju poslovne dokumentacije govornim stranama.

Kontakti:

  • Kancelarija: 426-741
  • Kapela i čuvari: 427-740
  • Upravnik groblja: 0628852184
  • Radno vreme sa strankama : 7:30 – 15:30
  • Radno vreme blagajne: 7:30 – 13:00
  • Rezervacije termina za sahranjivanje do 15:00

Kontakt službe groblja

Adresa: Kraljevića Marka BB, Kikinda

Telefon: 0230-426-741

Elektronska pošta: groblje@jpkikinda.rs