[wpml_language_selector_widget]

ГРОБЉЕ

Mисија Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ је и да омогући достојанствен последњи испраћај преминулих, да пружи разумевање и помоћ ожалошћенима, као и да чува и негује сећања на претке. Предузеће исказује посвећеност, поштовање, разумевање и бригу за сваког клијента, породицу и њихове потребе.
ЈП „Кикинда“ је једино надлежно да у складу са Законом о комуналној делатности брине о сахрањивању и другим погребним услугама, уређењу и одржавању гробља које су му као делатности поверена од стране оснивача.
Јавни увид у гробна места и верске објекте у Кикинди омогућен је у ГИС-у (Географском информационом систему), намењеном за управљање просторно оријентисаним подацима.
Договор о условима плаћања и коначно закључивање погребних услуга и продају гробних места, као и упутства за издавање сагласности за извођење грађевинско-каменорезачких радова на Централном гробљу могуће је искључиво у канцеларији Службе гробља која се налази у улици Краљевића Марка бб, уз оверу и примопредају пословне документације говорним странама.

Контакти:

  • Канцеларија: 426-741
  • Капела и чувари: 426-740
  • Управник гробља: 062/885-23-25
  • Радно време са странкама:  
  • понедељак-четвртак од 08 до 14,
  • петак од 08 до 13 часова, 
  • недеља – нерадни дан
  • Резервације термина за сахрањивање до 15:00

Контакт службе гробља

Адреса: Краљевића Марка ББ, Кикинда

Телефон: 0230-426-741

Електронска пошта: groblje@jpkikinda.rs