[wpml_language_selector_widget]

Previous slide
Next slide

ПОТРОШАЧИ

Поштовани потрошачи, ова страница је првенствено намењена Вама. Надамо се да пруженим услугама и информацијама идемо ка побољшању односа са јавношћу. За сва питања везана за обрачун и наплату пружених услуга испоруке воде и одвођења употребљених вода, као и све примедбе, сугестије, похвале и критике  на располагању Вам је и Служба евиденције, обрачуна и наплате која се налази на адреси:

Иђошки пут број 4, Кикинда,

контакт телефон 0230/422-509

komercijala@jpkikinda.rs

Поштовани потрошачи, ова страница је првенствено намењена Вама. Надамо се да пруженим услугама и информацијама идемо ка побољшању односа са јавношћу. За сва питања везана за обрачун и наплату пружених услуга испоруке воде и одвођења употребљених вода, као и све примедбе, сугестије, похвале и критике  на располагању Вам је и Служба евиденције, обрачуна и наплате која се налази на адреси:

МЕРЕЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА

Поштовани корисници, ради оцене вашег задовољства нашим услугама, молимо Вас да издвојите неколико минута времена и попуните анкету.

Анкета је анонимне природе, те ће се прикупљени подаци користити искључиво у сврху мерења задовољства корисника о квалитету пружених услуга.

Анкету можете попунити онлајн, кликом на АНКЕТНИ ЛИСТ  или тако што ћете скинути образац и послати на нашу адресу.

Анкетни лист за кориснике услуга

ОЧИТАВАЊЕ ВОДОМЕРА

Стање водомера грађани у назначеном периоду могу и пријавити путем нашег

ПРИЈАВА КВАРА

Пријава квара на водоводној и канализационој мрежи може се извршити путем телефона 0230/422-760, 062/884-48-91 и 062/884-48-88, али исто тако и електронским путем на адресу call.centar@jpkikinda.rs сваким радним даном од 07 до 15 часова.

Пријаву квара након 15 часова како радним,тако  нерадним данима и празницима могуће је извршити путем телефона 062/884-48-91 и 062/884-48-88.

ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА

Рачуни се фактуришу месечно.

Благајна ЈП „Кикинда“  на адреси Војводе Путника број 4, зграда нове градске пијаце.

Радно време: радним данима од 07 до 16 часова / суботом од 08 до 12 часова

Благајна Поштанске штедионице на адреси Светосавска број 43 (плаћање рачуна за пружене услуге испоруке воде и одвођења употребљених вода без провизије)

Радно време: радним данима 08 до 15 часова / суботом 08 до 13 часова

ЈП „Кикинда“ од сад нуди могућност достављања рачуна за пружене комуналне услуге електронским путем.

Уколико сте заинтересовани за пријем рачуна електронским путем, неопходно је да нам доставите Вашу e-mail адресу на један од следећих начина:

  1. подношењем захтева за е-рачун на званичном сајту предузећа ОВДЕ
  2. или лично, у просторијама предузећа које се налазе у Кикинди на адреси Иђошки пут број 4 (благајна у управној згради) и Војводе Путника број 4 (благајна на градској пијаци).

Преласком на е-рачун смањујемо потрошњу папира и на тај начин заједно доприносимо очувању животне средине.

 ПРОЦЕДУРА РЕКЛАМАЦИЈЕ

Примање рекламације врши референт рекламације, уколико референт не може да обради рекламацију сложенијег карактера, странка доставља писмену захтев комисији за рекламације.

Одговор на рекламацију се доставља у року од 8 дана од пријема истог.

Захтев за решавање рекламација.

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ВОДОМЕРНОГ ШАХТА

Како је изградња водомерног шахта у обавези корисника (Одлука о јавном водоводу Скупшине града Кикинда), а да би и потрошачима и комуналном предузећу била олакшана процедура рада, али и јасно издефинисана права и обавезе, наводимо у овом тексту прописане димензије за израду водомерног шахта.

Он се поставља непосредно уз регулациону линију, а највише 3 метра увучено у парцелу. Поставља се тако да на правцу управном на цевовод нема препрека за израду прикључног места и водоводног прикључка. Димензије водомерног шахта су одређене пречником водомера, бројем водомера и припадајућом арматуром која се уграђује у водомерни шахт. Ако се на месту прикључка јављају високе подземне воде, водомерни шахт је потребно израдити у водонепропусној изведби. Водомер не сме бити у води. Најчешће коришћени водомери у домаћинствима су пречника до 30 mm, а шематски приказ водомерног шахта за водомере таквих димензија приказан је у наставку.

За све ближе информације и објашњења, грађани могу да се обрате директно ЈП „Кикинда“ на број телефона: 422-760 или да погледају

Правилник о техничким условима за прикључење на јавни водовод.

ЦЕНОВНИК УСЛУГА

Ценовник изношења ретких фекалија

Ценовник услуга контролисања оверавања и поправке водомера

Ценовник израде водоводних прикључака

Ценовник услуга водоснабдевања и канализационих услуга