[wpml_language_selector_widget]

ЗИМСКА СЛУЖБА

 

Званични почетак рада Зимске службе је 15. новембар, а завршетак 31. март наредне године, али ова Служба је увек у приправности и ван тог временског оквира. За успешно спровођење свих активности, обезбеђења проходности и безбедног одвијања саобраћаја обавезно је благовременo сачинити План рада зимске службе.

Оперативним планом одржавања мреже општинских путева у зимском периоду прецизно је описан рад свих учесника у Зимској служби.

Оперативни план одржавања путева у зимском периоду, који саставља Jавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, као управљач, је оквир за формирање детаљног плана предузећа са прецизним распоредом материјала, опреме, механизације и особља у путној бази и седишту предузећа.

Обавеза предузећа са којим град Кикинда склопи уговор је да до 15. новембра оспособи предвиђен број машина, обезбеди резервне делове, акумулаторе, моторно уље, гориво, антифриз, светлосну саобраћајну сигнализацију за возила и грађевинску механизацију.

Контакт зимске службе

Адреса: Иђошки пут 4, Кикинда

Телефон: 0230-422-760

Електронска пошта: 

sektor.javne.povrsine@jpkikinda.rs