ZIMSKA SLUŽBA

 

Zvanični početak rada Zimske službe je 15. novembar, a završetak 31. mart naredne godine, ali ova Služba je uvek u pripravnosti i van tog vremenskog okvira. Za uspešno sprovođenje svih aktivnosti, obezbeđenja prohodnosti i bezbednog odvijanja saobraćaja obavezno je blagovremeno sačiniti Plan rada zimske službe.

 

Operativnim planom održavanja mreže opštinskih puteva u zimskom periodu precizno je opisan rad svih učesnika u Zimskoj službi.

 

Operativni plan održavanja puteva u zimskom periodu, koji sastavlja Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“, kao upravljač, je okvir za formiranje detaljnog plana preduzeća sa preciznim rasporedom materijala, opreme, mehanizacije i osoblja u putnoj bazi i sedištu preduzeća.

 

Obaveza preduzeća sa kojim grad Kikinda sklopi ugovor je da do 15. novembra osposobi predviđen broj mašina, obezbedi rezervne delove, akumulatore, motorno ulje, gorivo, antifriz, svetlosnu saobraćajnu signalizaciju za vozila i građevinsku mehanizaciju

 

Kontakt zimske službe

Adresa: Branka Radičevića 8, Kikinda

Telefon: 0230-316-066

Elektronska pošta: 

sektor.javne.povrsine@jpkikinda.rs
sluzba.javne.povrsine@jpkikinda.rs