Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“ je preduzeće sa novom i modernom politikom poslovanja, sa jasno definisanim ciljevima koje nastoji da poboljša sve usluge koje se pružaju korisnicima.

Kikinda
Vedro
ČetPetSub
min -1°C
16/2°C
17/4°C

Poslovanje JP Kikinda

Neprekidno unapređenje procesa poslovanja kroz inovativnost, stalnu implementaciju novih ideja i uvažavanje ekoloških principa.

Potrošači

Poštovani potrošači, ova stranica namenjena je Vama. Za sva pitanja vezana za obračun i naplatu pruženih usluga isporuke vode i odvođenja upotrebljenih voda na raspolaganju Vam je i Služba evidencije, obračuna i naplate.

Javne nabavke

Planiranje, sprovođenje postupka javne nabavke uključujući ali ne ograničavajući se na učešće u komisiji za javnu nabavku, izrada konkursne dokumentacije, izrada akta i ugovora, praćenje izvršenja javne nabavke…​

Investicije

Od svog osnivanja pokazan je impozantan rad kako u izgradnji objekata tako i u rekonstrukciji, održavanju i upravljanju projektima. Iza zaposlenih u JP Kikinda je motiv da se strukom bave na isti način na koji rade u razvijenim zemljama.

Novosti

0
GODINA POSLOVANJA
0
KILOMETARA VODOVODNE MREŽE
0
KILOMETARA KANALIZ. MREŽE
0
IMPLEMENTIRANA STANDARDA