Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“ je preduzeće sa novom i modernom politikom poslovanja, sa jasno definisanim ciljevima koje nastoji da poboljša sve usluge koje se pružaju korisnicima.

Poslovanje JP Kikinda

Neprekidno unapređenje procesa poslovanja kroz inovativnost, stalnu implementaciju novih ideja i uvažavanje ekoloških principa.

Prijava stanja vodomera

Poštovani korisnici, samo jednim klikom možete na brz i jednostavan način prijaviti stanje svog vodomera svakog meseca. Stanje vodomera se prijavljuje od 20. do poslednjeg dana u mesecu...

Javne nabavke

Planiranje, sprovođenje postupka javne nabavke uključujući ali ne ograničavajući se na učešće u komisiji za javnu nabavku, izrada konkursne dokumentacije, izrada akta i ugovora, praćenje izvršenja javne nabavke…​

Investicije

Od svog osnivanja pokazan je impozantan rad kako u izgradnji objekata tako i u rekonstrukciji, održavanju i upravljanju projektima. Iza zaposlenih u JP Kikinda je motiv da se strukom bave na isti način na koji rade u razvijenim zemljama.

Novosti

0
GODINA POSLOVANJA
0
KILOMETARA VODOVODNE MREŽE
0
KILOMETARA KANALIZ. MREŽE
0
IMPLEMENTIRANA STANDARDA