[wpml_language_selector_widget]

ПРОГРАМИ ПОСЛОВАЊА

Међу најважнијим циљевима Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге могу се издвојити следећи:

  • ефикасније обављање комуналних делатности уз рационализацију трошкова и повећање квалитета пружених услуга грађанима
  • непрекидно унапређење процеса пословања кроз иновативност, сталну имплементацију нових идеја и уважавање еколошких принципа
  • модернизација постојећих система
  • смањење губитка воде на мрежи
  • регистровање нелегалних потрошача