[wpml_language_selector_widget]

ПИЈАЦА

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ преузело је у своју надлежност и руковођење, уређење и одржавање пијаце у Кикинди. Ново пословање омогућило је бољи распоред тезги, допремање робе, рационалније коришћење пијачног простора и бољу хигијену. Циљ нам је био да уведемо нови пијачни ред, поправимо изглед и амбијент пијаце, да продавцима и купцима створимо боље услове на пијаци и прилазе сваком продајном месту. Реконструкција Градске пијаце је започета 2019. године. Реализација пројекта се одвијала фазно. Радови у ПРВОЈ ФАЗИ  подразумевали су рушење старе управне зграде, рибарнице и магацина. Ламела 1 представља функционалну целину оријентисану ка Улици Војводе Путника, која се састоји од четири локала, техничких просторија и четири спољашња продајна бокса. У ДРУГОЈ ФАЗИ се градила ламела два, која се састоји од четири локала (од којих је један супемаркет са магацином), јавног тоалета, степеништа и лифта, као и двадесет девет спољашњих продајних боксова. У ТРЕЋОЈ ФАЗИ се градила ламела три, која обухвата два локала, млечну пијацу у приземљу и пословне просторије управе пијаце на спрату. Особама са инвалидитетом биће осигурано несметано кретање и приступ овом објекту. Становници Кикинде добили су почетком 2022. године модерну и уреднију пијацу, што ће допринети и да квалитет робе буде већи.
ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО ЈЕ ИЗГЛЕДАО ПЛАН ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ПИЈАЦЕ
Кликните на видео испод

Контакт службе пијачних услуга

Адреса: Војводе Путника 4, Кикинда

Телефон: 0230-316-066

Електронска пошта: pijaca@jpkikinda.rs