PIJACA

Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“ preuzelo je u svoju nadležnost i rukovođenje, uređenje i održavanje pijace u Kikindi.

Novo poslovanje omogućiće bolji raspored tezgi, dopremanje robe, racionalnije korišćenje pijačnog prostora i bolju higijenu.

Cilj nam je da uvedemo novi pijačni red, popravimo izgled i ambijent pijace, da prodavcima i kupcima stvorimo bolje uslove na pijaci i prilaze svakom prodajnom mestu.

Rekonstrukcija Gradske pijace je započeta ove godine. Realizacija projekta odvijaće se fazno.

Radovi u PRVOJ FAZI  podrazumevaju rušenje stare upravne zgrade, ribarnice i magacina. Lamela 1 predstavlja funkcionalnu celinu orijentisanu ka Ulici Vojvode Putnika, koja se sastoji od četiri lokala, tehničkih prostorija i četiri spoljašnja prodajna boksa. Očekivanja su da će sledeća faza biti nastavljena naredne godine i ona je najobimnija.

U DRUGOJ FAZI se gradi lamela dva, koja se sastoji od četiri lokala (od kojih je jedan supemarket sa magacinom), javnog toaleta, stepeništa i lifta, kao i dvadeset devet spoljašnjih prodajnih boksova.

U TREĆOJ FAZI se gradi lamela tri, koja obuhvata dva lokala, mlečnu pijacu u prizemlju i poslovne prostorije uprave pijace na spratu. Osobama sa invaliditetom biće osigurano nesmetano kretanje i pristup ovom objektu.

Stanovnici Kikinde dobiće modernu i uredniju pijacu, što će doprineti i da kvalitet robe bude veći.

POGLEDAJTE PLAN IZGRADNJE NOVE PIJACE

Kontakt službe pijačnih usluga

Adresa: Branka Radičevića 8, Kikinda

Telefon: 0230-316-066

Elektronska pošta: pijaca@jpkikinda.rs