ПИЈАЦА

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ преузело је у своју надлежност и руковођење, уређење и одржавање пијаце у Кикинди.

Ново пословање омогућиће бољи распоред тезги, допремање робе, рационалније коришћење пијачног простора и бољу хигијену.

Циљ нам је да уведемо нови пијачни ред, поправимо изглед и амбијент пијаце, да продавцима и купцима створимо боље услове на пијаци и прилазе сваком продајном месту.

Реконструкција Градске пијаце је започета ове године. Реализација пројекта одвијаће се фазно.

Радови у ПРВОЈ ФАЗИ  подразумевају рушење старе управне зграде, рибарнице и магацина. Ламела 1 представља функционалну целину оријентисану ка Улици Војводе Путника, која се састоји од четири локала, техничких просторија и четири спољашња продајна бокса. Очекивања су да ће следећа фаза бити настављена наредне године и она је најобимнија.

У ДРУГОЈ ФАЗИ се гради ламела два, која се састоји од четири локала (од којих је један супемаркет са магацином), јавног тоалета, степеништа и лифта, као и двадесет девет спољашњих продајних боксова.

У ТРЕЋОЈ ФАЗИ се гради ламела три, која обухвата два локала, млечну пијацу у приземљу и пословне просторије управе пијаце на спрату. Особама са инвалидитетом биће осигурано несметано кретање и приступ овом објекту.

Становници Кикинде добиће модерну и уреднију пијацу, што ће допринети и да квалитет робе буде већи.

ПОГЛЕДАЈТЕ ПЛАН ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ПИЈАЦЕ

Контакт службе пијачних услуга

Адреса: Бранка Радичевића 8, Кикинда

Телефон: 0230-316-066

Електронска пошта: pijaca@jpkikinda.rs